Dátum: 7. decembra 2016 Autor: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti

Andrej Danko (predseda Slovenskej (!) národnej strany) dnes verejne opľul Ústavu Slovenskej republiky. Opozičným poslancom zobral ústavné právo sa slobodne vyjadrovať používaním vizuálnych pomôcok (grafy, tabuľky …).

ÚSTAVA Slovenskej republiky hovorí jasne:
Tretí oddiel, Politické práva, Čl. 26: (2) Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu.