Alan Suchánek

Ako lekár-chirurg pracujem už 38 rokov. Prostredie nemocníc, ich problémy a vnímanie poskytovania zdravotnej starostlivosti ako zo strany ošetrujúceho personálu, tak aj pacientov sú mi veľmi dobre známe. Rozkrádanie – neefektívnosť – chátrajúce budovy – nedostatočné a zastaralé vybavenie – zlé služby – zlá komunikácia s pacientom – preťažení zdravotníci. Súčasný stav zdravotníctva je žalostný, priam alarmujúci pre celú spoločnosť. Zdravotníctvo musíme očistiť od kšeftárov, ktorí zneužívajú ľudské nešťastie na vlastné obohatenie. Zdravotná starostlivosť musí byť efektívna, aby pacienti nie len cítili zlepšenie poskytovania zdravotníckych služieb, ale aby sa to odzrkadlilo na zlepšenom zdravotnom stave obyvateľstva.

Poslanecká kancelária:

Nám. Alexandra Dubčeka 1,
812 80 Bratislava 1
Západná terasa
Kancelária č. 269
E-mail: alan_suchanek@nrsr.sk
Tel číslo: 02/59729315

Ako som hlasovalzoznam mojich hlasovaní v parlamente 

Moje zákonynávrhy zákonov ktoré som predložil

Moje pozmeňovacie návrhyzoznam mojich pozmeňovacích návrhov