Elena Červeňáková

Pracujem v zdravotníctve 37 rokov. Stojím pri lôžku pacienta v jeho najťašších chvíľach v chorobe utrpení, bolesti, strachu, neistoty. Som sestra a som hrdá na to že mám povolanie a výsadu, ktorú nemá žiadné zamestnanie. Sme pri narodení človeká a držíme človeka za ruku keď umiera. Ale žiaľ spoločnosť si sestry vedome nevšíma. Zdravotníctvo vedú traja skorumpovaní ľudia a to musíme zmeniť. Pre dobro sestier, lekárov a hlavne – pacientov.

PROGRAM:

1. Odstrániť kurupciu v zdravotníctve, brať na zodpovednosť skorumpovaných.

2. Rozbehnúť DRG systém čo najskôr.

3. Mať ministerskú sestru.

4. Sestry sú najväčší potenciál v prevenci. Oveľa lacnejšia je prevencia ako liečenie chorôb.

5. Poskytovať zdravotnú starostlivosť všetkým obyvateľom aj v tých najmenších a odľahlých dedinkách prostredníctvom sestier je to lacnejšie.

6. Prepojenie zdravotno sociálnej starostlivosti je to veľmi dôležité.

7. Poskytnuť dotácie na ošetrovateľské domy, budovať ich.

8. Posilniť agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Aby ich viedli sestry nie lekári. Ošetrovanie pacienta v domácom prirodzenom prostredí je oveľa lacnejšia starostlivosť.

9. Pozdvihnúť status sestier.