Helena Mezenská

Vidím možnosť ako vplývať na potrebnú zmenu riadenia krajiny a myslenie ľudí, chcem spolu s ostatnými hľadať spôsob, ako dosahovať ľuďmi dlhodobo očakávané systémové zmeny /nielen legislatívne, inštitucionálne, ale aj hodnotové/ s konkrétnym efektom pre zjednodušenie a zlepšenie každodenného života obyčajných ľudí. Dnes sú občania veľmi unavení, vystavení zbytočnej veľkej záťaži a umelo vyvolanému napätiu.

Som presvedčená, že existujú spôsoby ako to uvoľniť. Vytratil sa úsmev z ich tvárí, dlho nepociťujú obyčajnú radosť a šťastie. Je potrebné odbúrať mnoho administratívnych, byrokratických umelých bariér, vytvoriť priestor pre očistu, pre pochopenie, vzájomnú pomoc a podporu. Parlamentný život sa oddelil od života obyčajných ľudí, oba svety treba znova funkčne a účelne prepojiť, lebo takto je to prirodzené. Sú to spojené nádoby. Som presvedčená, že nastal čas, aby krajinu riadili ľudia so srdcom, ľudia z ľudu, ktorí sa neboja ísť za svojim snom a víziou.

Som presvedčená, že naplnenie týchto myšlienok a misie je z celej politickej scény možné práve s hnutím obyčajných ľudí. Spoločne bojujeme za záujmy všetkých občanov. Je pre mňa radosťou byť súčasťou tohto zmysluplného projektu.

Rok narodenia: 1973

Povolanie: me­diá­torka, spot­re­bi­teľ­ská ombudsmanka

Poslanecká kancelária:
Nám. Sv. Egídia 23/53
Poprad
Tel.: +421 905 561 757
Email: helena.mezenska@ombudspot.sk
Úradné hodiny: Po-Pi 10:00 – 15:00

Aké zákony som predložila – moja legislatívna iniciatíva

Ako som hlasovala – záznam mojich hlasovaní v parlamente

Členstvo v parlamentných výboroch:
Výbor NR SR pre európske záležitosti (členka)
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti (členka)

Čomu sa venujem v parlamente:
Spotrebiteľskej politike – jej rôznym segmentom v záujme zvyšovania vymožiteľnosti práva, spájajúc to s rozvojom mediácie a mimosúdneho zmierovacieho konania. Mnoho deklarovaných práv „žije len na papieri“ v reálnom živote nie sú vymožiteľné. Okrem toho podporujem rozvojové programy pre mimovládny sektor, pre ženy a rodiny, rozvoj turizmu.

V posledných mesiacoch ale venujem svoju energiu predovšetkým boju proti korupcii, arogancii a zneužívaniu moci štátu voči jeho občanom. Tento boj je mojím poslaním, rovnako ako poslaním celého hnutia OĽaNO

V hnutí OĽaNO vidím veľký potenciál, veľkú výzvu a nádej na zásadný obrat vo vnímaní politiky ako nástroja pomoci, pre priblíženie a spojenie so životom, radosťami a starosťami obyčajných ľudí.