Peter Pollák

„Jasne pomenovávať a riešiť problémy - to je odvážny a principiálny postoj.“

Splnomocnenec vlády pre rómske komunity, poslanec NR SR, vysokoškolský pedagóg, tvorca a realizátor komunitných a rozvojových projektov.

Narodil som sa v roku 1973 v Levoči, vyštudoval som sociálnu prácu so zameraním na rómske spoločenstvo na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre (Mgr.). V štúdiu som pokračoval na Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku (PhD.). S manželkou Silviou žijeme v Levoči, mám päť deti.

4. apríla 2012 som ako prvý Róm v histórii samostatnej Slovenskej republiky zložil sľub poslanca Národnej rady. Tento deň vnímam ako záväzok urobiť maximum v záujme toho, aby vzájomné spolužitie menšín a väčšiny na Slovensku nabralo ten správny smer a postupne sa stalo bezproblémovým. Preto, keď prišla ponuka zastávať post splnomocnenca vlády pre rómske komunity, neváhal som. Odmietnuť ponuku pracovať na jednej z vrcholných pozícií v problematike, ktorej sa venujem celý svoj život, by znamenalo odmietnuť zodpovednosť.

Špecializujem sa na oblasť sociálnej politiky a politiky vzdelávania, ale v prvom rade presadzujem v parlamente prijatie jednotlivých princípov Rómskej reformy, ktoré som osobne sformuloval počas mnohoročnej odbornej, akademickej a terénnej praxe. Bojujem proti rozkrádaniu a neefektívnemu využívaniu zdrojov určených na riešenie rómskej problematiky na Slovensku a presadzujem prenesenie zodpovednosti za zmenu svojej životnej situácie na Rómov samotných. Mojím mottom je „zodpovednosť, odvaha a príležitosť“: Prijať zodpovednosť za riešenie rómskej problematiky, mať odvahu prijímať aj ťažké rozhodnutia a dať budúcej generácii rómskych detí príležitosť zmeniť svoj život k lepšiemu.

Rok narodenia: 1973

Povolanie: Splnomocnenec vlády pre Rómske komunity, poslanec, vysokoškolský pedagóg

Poslanecká kancelária:
Nám. Alexandra Dubčeka 1,
812 80 Bratislava 1
E-mail: peter.pollak@nrsr.sk

Aké zákony som predložilmoja legislatívna iniciatíva

Ako som hlasoval – záznam mojich hlasovaní v parlamente

Členstvo v parlamentných výboroch:
Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny (overovateľ)
Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti NBÚ (overovateľ)
Stála delegácia NR SR v Parlamentnom zhromaždení OBSE (Člen)

Poslanecký projekt:
RÓMSKA REFORMA

Čomu sa venujem v parlamente:

Špecializujem sa na oblasť sociálnej politiky a politiky vzdelávania, ale v prvom rade presadzujem v parlamente prijatie jednotlivých princípov Rómskej reformy, ktoré som osobne formuloval počas mnohoročnej odbornej, akademickej a terénnej praxe.
Do popredia môjho záujmu vystupujú najmä nasledovné body:

  • Dôraz na individuálne riešenie problémov v konkrétnych lokalitách, kde žijú rómske komunity.
  • Dôraz na individuálny prístup k jednotlivcom, resp. rodinám, ktoré sa dostali do pasce chudoby.
  • Zlepšenie obrazu strednej rómskej triedy.
  • Zastavenie rozkrádania prostriedkov z verejných a európskych zdrojov, ktoré by mali pomôcť najchudobnejším postaviť sa na vlastné nohy a byť sebestačnými.
  • Prenesenie zodpovednosti za prelomenie vlastnej pasce chudoby na Rómov samotných.

„Zodpovednosť, odvaha a príležitosť."