Chceme Slovensko BEZ OLIGARCHOV a ich politických bábok. Vládna koalícia sa neustále škriepi a ťahá Slovensko k zemi. SME ALTERNATÍVOU, ktorá bude spravovat Slovensko lepšie, spravodlivo a čestne.

Ak chceš aj zmeniť Slovensko, pridaj sa k nám! Stačí vyplniť formulár a odoslať ho.

Osobné údaje

Adresa trvalého bydliska

Korešpondenčná adresa - iba ak je iná

Profesia a kontakt

Doplňujúce údaje

Mám záujem stať sa (možnosť vybrať viaceré)

Odoslaním formulára čestne vyhlasujem, že: - som bezúhonný/á, nemám zápis v registri trestov, - som nebol právoplatne odsúdený/á za úmyselný trestný čin, - som spôsobilý/á na právne úkony, - ku dňu podania tohto formulára nie som členom žiadnej politickej strany alebo hnutia, - nemám nedoplatky na daniach, clách, poistnom zabezpečení, sociálnom zabezpečení ani zdravotnom poistení a vyhlasujem, že vyššie uvedené údaje sú pravdivé.

Súhlas so spracovaním osobných údajov: V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so spracovaním osobných údajov uvedených v tejto prihláške politickým hnutím OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) za účelom vedenia databázy členov hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), ako aj pre iné vnútorne potreby hnutia.