Lucia Greškovitsová

8. Lucia Greškovitsová

asistentka poslanca NR SR, 29 rokov, Košice

Kto som

Som Košičanka a do metropoly východu som sa po ukončení školy aj vrátila. Inžinierske štúdium som absolvovala na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity. Neskôr som si rozšírila úroveň vzdelania o postgraduálny manažérsky titul eMBA. Pôsobím na pozícii asistentky poslankyne Národnej rady SR a svoj profesionálny život venujem najmä sociálnej oblasti a zdravotníctvu.

Prečo kandidujem

Na pôde Európskeho parlamentu chcem bojovať za práva, dôstojné životné podmienky a plnohodnotné začlenenie najzraniteľnejších osôb do spoločnosti. Mojím poslaním bude riešenie agendy poskytovania rovnakého prístupu k modernej zdravotnej starostlivosti pre všetkých. Za dôležité však považujem aj presadzovanie dôstojných životných podmienok, boj proti sociálnemu vylúčeniu a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelaniu či rovnosť príležitostí na trhu práce.