Zita Pleštinská

4. Zita Pleštinská

starostka, 57 rokov, Chmeľnica

Kto som

Pochádzam z Nitry, no mojim druhým domovom je Chmeľnica, dedinka na severovýchodnom Slovensku. Obyvatelia našej obce mi už tretíkrát dali dôveru a zvolili ma za starostku. Okres Stará Ľubovňa zastupujem aj v zastupiteľstve Prešovského kraja. V európskej politike nie som nováčik. Záujmy Slovenska som ako poslankyňa Európskeho parlamentu zastupovala už v rokoch 2004-2009

Prečo kandidujem

Chcem využiť svoje skúsenosti získané v samospráve a v Európskom parlamente v oblasti čerpania štrukturálnych fondov. Mojim cieľom je aj prispievať k tvorbe lepšieho podnikateľského prostredia pre našich zamestnávateľov. Chcem, aby EÚ vytvárala takú legislatívu, ktorá bude v súlade s kresťanskými hodnotami a