Norbert Mészároš

111.
Norbert Mészároš

Norbert Mészároš

ROZUM, SRDCE, ČINY: Na Slovensku sa musí oplatiť žiť a pracovať. S pochopením a úctou pre to chcem urobiť maximum. Či už ide o seniorov, mladé rodiny, zvieratá alebo kultúru. Problémy treba odborne riešiť. Som na to pripravený. Pokorne a bez mafie. Slušnosť a diplomacia sa musia vrátiť do parlamentu! Politik nemusí byť „odborníkom na všetko“. Musí byť však dobrým manažérom, ktorý sa dokáže odborníkmi obklopiť a správne zmanažovať odborný problém do legislatívnej podoby tak, aby sa pomohlo ľuďom. Slušne, odhodlane, s úctou a kvalitne.