Nemocnica rezortu vnútra porušila trinásťkrát zákon. Bráni sa žalobou

V roku 2015 sa rozhodlo vedenie Nemocnice sv. Michala spadajúce pod rezort vnútra nájsť prevádzkovateľa jedálne. Zaujímavé je, že nemocnica v opise zákazky nepožadovala len kvalitu podávaného jedla ale aj konkrétne zariadenia:
– vozík na odkladanie podnosov s na milimeter presnými rozmermi,
– všetky stroje s presnou veľkosťou, príkonom aj prevádzkovými teplotami,
– presné požiadavky na riad a misky.

Zo zistení Nadácie Proti korupcii došlo ku kopírovaniu požiadaviek priamo z katalógu, nakoľko sa do požiadaviek dostalo napr. „vynikajúci umývací výkon zaručuje výkonné umývacie čerpadlo 0,8 kW spolu s hornými a dolnými rotačnými nerezovými umývacími ramenami“. Súťaž za 1,6 milióna eur bez DPH na druhý pokus vyhrala firma DKT SYSTEM. Verejné obstarávanie viedla spoločnosť PRO-TENDER.

Aukcie s pomerne podrobnými požiadavkami na nakupovaný tovar a služby sa zúčastnili len dve firmy – DKT SYSTEM a SAAR. Ich vzájomné prepojenie nenaznačuje len kontaktný email na SAAR s priezviskom majiteľky DKT SYSTEM-u, ale napríklad aj fakt, že webovú doménu saar.sk pre túto spoločnosť zaregistrovala práve firma DKT SYSTEM. Na oplátku firma SAAR prenajíma priestory firmám Karin Urbanovej – sídli tu pobočka E-BA tpz. Z toho vyplýva, že menované firmy sú spriaznené, správajú sa pri VO kartelovo.

V januári v roku 2017 začal ÚVO preverovať na podnet Nadácie Zastavme korupciu danú súťaž. Po roku a pol konštatoval, že VO došlo k porušeniu až trinásťkrát. Napriek tomu ale nepadla žiadna pokuta.

Zdroj:
https://www.aktuality.sk/clanok/604451/nemocnica-rezortu-vnutra-porusila-trinastkrat-zakon-brani-sa-zalobou/

Náš plán

Máme program
Riešení pre Slovensko