ZÍSKAJ KNIHU ZA FOTO, MOŽNOSŤ JE LEN TERAZ!

  V prípade, že v budúcnosti chcete Váš súhlas odvolať a údaje zmazať, napíšte nám na: [email protected]

  1. Registruj sa v našom formulári.
  2. Príde ti potvrdzovací e-mail.
  3. Odfoť sa s Pačivale Roma kandidátom z našej kandidátky.
  4. Zverejni FOTO na SVOJ PROFIL na Facebooku, Instagrame alebo TikToku.
  5. PRÍĎ SI PO KNIHU! Preukážeš sa potvrdením o registrácii a zverejnenou FOTO v tvojom profile.

  PAČIVALE ROMA, O RÓMOCH S RÓMAMI

  Hnutie OĽANO a priatelia od svojho vstupu do politiky považovalo rómsku tému za jednu z priorít. Potvrdili sme to  už vo voľbách 2012, kedy sme dostali historicky prvého Róma, Petra Polláka, do NR SR z 8. miesta na našej kandidátke.

  Aj v súčasnom volebnom období je hnutie OĽANO jediná politická strana v NR SR, ktorá má vo svojich poslaneckých radoch zástupcov z rómskej komunity. Náš postoj a záujem, aby sme o Rómoch hovorili s Rómami je dlhodobý, aj preto v Európskom parlamente zastupuje naše hnutie znova historický prvý Róm, Peter Pollák, ktorý je aj členom predsedníctva hnutia OĽANO a priatelia.

  Našu snahu o zapojenie sa samotných Rómov do správy vecí verejných sme pretavili do založenia platformy Pačivale Roma, ktorá združuje zástupcov a priateľov rómskej komunity s cieľom priniesť riešenia v oblasti inklúzie Rómov do spoločnosti priamo s Rómami.

  NAŠI KANDIDÁTI

  Mgr. Peter Pollák

  Číslo 18

  Po rokoch experimentovania, rôznych pilotných projektoch a stratégiách chcem využiť doterajšie skúsenosti k tomu, aby sme sa poučili, nedali sa odradiť a vynaložili ešte väčšie úsilie v napredovaní.

  K tomuto cieľu chcem získať politickú podporu jednak na strane parlamentu, vlády, ale aj miest a obcí.

  Dôraz budem klásť na obce, mestá, ale aj celé regióny. Na dosiahnutie hmatateľných a dlhodobo udržateľných zmien v týchto lokalitách sú nutné systémové zmeny v oblasti výchovy a vzdelávania, v oblasti zlepšenia životných podmienok, ale aj v oblasti tvorby pracovných príležitosti pre dlhodobo nezamestnaných. Inklúzia Rómov nemôže byť uskutočňovaná na projektovej úrovni, tak, ako sme toho momentálne svedkami. Projekty sú síce fajn, ale nie sú dostatočné pri riešení tak komplexnej témy.

  Viliam Tankó

  Číslo 54

  Rozhodol som sa kandidovať preto, lebo chcem pomôcť mladým rodinám, študentom a športovcom k lepšiemu životu. Šport a vzdelanie je šanca pre lepší život.

   Mgr. Lukáš Bužo

  Číslo 58

  Mojím cieľom je priniesť zmierenie a budovať cesty medzi menšinami a majoritným obyvateľstvom na Slovensku. Chcem aktívne pracovať v oblasti riešenia rómskej otázky a ostatných menšín. Rovnaké práva a príležitosti pre každého, kto chce napredovať. Cieľom je lepšie vzdelávanie a bývanie, zamestnanosť, búranie predsudkov a odstraňovanie diskriminácie v našej spoločnosti. Budem podporovať rodiny s deťmi, ale aj neúplné rodiny.

  Mgr. Anežka Škopová

  Číslo 131

  Prioritne chcem pomáhať odstraňovať chudobu a korupciu. Budem sa preto venovať sociálnej a rodinnej politike. Svojou politikou chcem presadzovať rozvoj a implementáciu moderného, inkluzívneho vzdelávania a riešiť problémy v oblasti kultúrneho dedičstva znevýhodnených skupín.

  RÓMOVIA SÚ NEVYUŽITÝM POTENCIÁLOM SLOVENSKA.

  Slovensko nie je jednoliatym štátom. Zhruba pätinu jeho obyvateľstva tvoria etnické menšiny. Najviac zanedbaní sú Rómovia, ktorých štát skôr vyčleňuje, ako integruje do spoločnosti. Veľká časť eurofondov, ktoré boli určené na rómsku problematiku sa z nedostatočnej politickej vôle regiónov, miest a obcí k Rómom nedostanú a tisíce ľudí bez vzdelania a bez nádeje stále žijú v otrasných životných podmienkach v chudobných osadách po celej krajine.

  Spolužitie Rómov a majoritného obyvateľstva je dlhodobo v pozadí záujmu politikov. Veľká časť rómskej populácie žije v podmienkach afrického kontinentu na hranici chudoby a trpí vysokou nezamestnanosťou, nízko kvalifikovanou prácou, slabým vzdelaním a zlým zdravotným stavom.

  Na Slovensku žije približne 440-tisíc Rómov, teda asi 8 % celkovej populácie. Rozdiel medzi rómskou komunitou a majoritným obyvateľstvom je priepastný najmä vo vzdelávaní. Nízka úroveň vzdelania a zručností má katastrofálne následky pri hľadaní zamestnania. Rómske deti, diagnostikované ako deti s ľahkým mentálnym postihnutím, často končia v špeciálnych školách, kde však v mnohých prípadoch vôbec nepatria.

  Sociálny systém je neefektívny, nespravodlivý, nemotivuje k zodpovednosti a osamostatneniu sa od sociálnej pomoci štátu. Mnohé rodiny si nedokážu rozložiť mesačné výdavky a stávajú sa obeťou úžery a hazardu.