A. Stančík bude iniciovať mimoriadne zasadnutie Zahraničného výboru NR SR

„V najbližších dňoch plánujem iniciovať mimoriadne zasadnutie Zahraničného výboru NR SR, na ktorom predložím uznesenie odsudzujúce agresívne kroky Ruskej federácie a vyjadrujúce solidaritu s naším susedom – Ukrajinou.

Kroky Vladimira Putina sú bezprecedentnou eskaláciou situácie, porušením Minských dohovorov a útokom na suverenitu a územnú celistvosť Ukrajiny. Zámienkou sú vyfabrikované informácie, ktoré už neraz v histórii slúžili ako ospravedlnenie vedenia vojny agresorom.

Teraz je čas postaviť sa za hodnoty práva, mieru, slobody a demokracie. Kroky Kremľa sú popretím týchto hodnôt a vyžadujú si odozvu.” – Andrej Stančík, člen zahraničného výboru NR SR.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program