Alan Suchánek: Za vlastné zdravie musíme byť zodpovední aj my sami

Poslanec za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) a podpredseda Výboru NR SR pre zdravotníctvo Alan Suchánek dnes zorganizoval druhú odbornú konferenciu s názvom ZDRAVÉ SLOVENSKO.

Iniciatíva za Zdravé Slovensko si dala za cieľ primárnu prevenciu. „Cieľom iniciatívy je predchádzanie chorobám. Keď organizmus ochorie, už môže byť neskoro,“uviedol Suchánek a pokračoval: Iniciatíva za Zdravé Slovensko vychádza z radov lekárov, zdravotníckych pracovníkov či ekonómov ktorí si uvedomujú súčasný nevyhovujúci zdravotný stav slovenskej populácie, či vysoký výskyt nádorových a civilizačných ochorení, ktoré napriek rôznym opatreniam neustále narastajú.“

Ako ďalej uviedol A. Suchánek, na Slovensku je doba dožitia v zdraví veľmi nízka, a za priemerom Európskej únie zaostávame až o sedem rokov. Oproti vyspelým krajinám je to ešte viac. „Celá dnešná medicína je postavená „len“ na liečení pacienta, nie na tom, ako predchádzať ochoreniam. S tým súvisí veľká ekonomická náročnosť takéhoto procesu s nízkou efektivitou. Dôležitá je ekonomická zainteresovanosť obyvateľstva a zmena myslenia. Musíme byť sami zodpovední za vlastné zdravie, ale takisto za zdravie občana musí byť zodpovedný aj štát,“ hovorí Suchánek, ktorý vidí riešenia napríklad v zmene životného štýlu, zvýšení pohybovej aktivity, osvete či zvýšenom príjme kvalitných potravín.

Odborná konferencia sa konala v kinosále NR SR. Prednášali na nej viaceré známe tváre z oblasti zdravotníctva, ako MUDr. Filip Danninger z Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, Prof. Ing. Peter Staněk zo Slovenskej akadémie vied, MUDr. Juraj Fillo z Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, či MUDr. Zuzana Nedelková, krajská odborníčka pre všeobecné lekárstvo.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program