Bojujeme za starodôchodcov: Výsledky hlasovania

V NR SR dnes prebehlo historické hlasovanie. Vďaka odhaleniu chyby, ktorú našli v návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, poslankyne hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO–NOVA) Erika Jurinová a Soňa Gaborčáková, sa odstráni krivda voči ďalším viac ako 15 000 starodôchodcom, na ktorých vládna koalícia zabudla.

Poslanci NR SR na dnešnej schôdzi odsúhlasili novelu zákona o sociálnom poistení. Problém vznikol ešte v roku 2004, kedy bol prijatý zákon, ktorý zmenil nastavenie výpočtov dôchodkov zo solidárneho na zásluhový s prvkami solidarity. Tým pádom ľudia, ktorí zarábali viac ako priemernú mzdu a išli do dôchodku po roku 2004, majú lepší dôchodok ako tí, ktorí išli do dôchodku pred rokom 2004.

Hnutie OĽANO–NOVA predkladalo návrh zákona na odstránenie krívd voči starodôchodcom už na prvej schôdzi v tomto volebnom období. Tento návrh zákona neprešiel ani o pol roka na to. Dnes sa vďaka ich pozmeňujúcemu návrhu podarilo odstrániť krivdu, ktorou trpelo viac ako 15 tisíc starodôchodcov.

„Pri návrhu zákona, ktorý bol dnes schválený, sme okamžite oslovili Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, aby rozšírilo cieľovú skupinu starodôchodcov o ďalších viac ako 15 300 ľudí, na ktorých buď zabudli, alebo ich cielene vynechali,“ povedala Soňa Gaborčáková a zdôraznila fakt, že uvedené číslo predstavuje počet obyvateľov priemerného okresného mesta.

Podľa poslankyne Eriky Jurinovej si ministerstvo nezvolilo najsprávnejšiu a najobjektívnejšiu cestu. „Najspravodlivejšie by bolo prepočítať dôchodky. Z ministerstva nás však informovali, že by to Sociálna poisťovňa nezvládla. Preto sa pýtame kompetentných, kde a ako sa preinvestovala viac ako miliarda eur, ktorá mala byť určená pre oblasť informatizácie štátnej správy,“ uviedla Jurinová a doplnila, že opoziční poslanci namietali spôsob určovania selekčných hraníc, podľa ktorých bude starodôchodca zaradený do prepočtu. „Išlo o niektoré ročníky, špeciálne ide o obdobie, keď sa zdalo, že ministerstvo je na niektoré ročníky príliš tvrdé a iným príliš vychádza v ústrety,“ povedala Jurinová a spresnila, že v prvom prípade išlo o roky 1988 – 1990 a v druhom o roky 1992 a 1995.

Podľa Jurinovej bolo ministerstvo ochotné rokovať o zmene nastavenia hraníc v rokoch 1988 – 1990 a o najstarších starodôchodcoch spred roka 1988, ktorým bola určená základná hranica na určenie príjmu suma 2 333 Sk. „Túto skutočnosť sme pokladali za nespravodlivosť najmä preto, že v uvedenom období boli príjmy vo väčšine prípadov nižšie. Len vo výnimočných prípadoch alebo funkciách dosahovala mzda vyššiu hodnotu,“ozrejmila Jurinová a doplnila, že opozícii sa s ministerstvom podarilo dohodnúť na tom, že aj v tomto období sa hranica testovania príjmu na fixnú sumu bude znižovať v súvislosti s rastom priemernej mzdy.

Vyjednanie zmien vo výške invalidných starodôchodcov sa však opozičným poslancom nepodarilo. Gaborčáková v rozprave spolu s kolegyňami vyzvala ministra Richtera, aby invalidným starodôchodcom, ako aj invalidným dôchodcom, bola venovaná osobitná pozornosť. „Navrhujeme, aby sa v oblasti aktívnej sociálnej politiky zaviedol nový mechanizmus podpory tzv. čiastočných dôchodcov, ktorých životná úroveň neustále klesá,“ ozrejmila návrh riešenia S. Gaborčáková.

„Napríklad pani, ktorá poberá invalidný dôchodok vo výške 141,60 € a nevie si nájsť zamestnanie vzhľadom k svojmu handicapu, poberá dávku v hmotnej núdzi a aktivačný príspevok. Žije teda spolu z 224 € mesačne. Avšak, ak jej štát valorizuje invalidný dôchodok, príde o príspevok v hmotnej núdzi, ako aj o aktivačný príspevok. Bude tak musieť žiť zo 160 € mesačne,“ uviedla príklad Gaborčáková.

Poslankyne hnutia OĽANO–NOVA vyjadrujú spokojnosť s tým, že ľuďom pociťujúcim nespravodlivosť, ktorí sa na nich dlhé roky obracali, môžu dnes povedať, že boj sa podaril.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program