Chránime verejný záujem, na pitnej vode nebudú zarábať súkromníci

Poslanci hnutia OĽANO a SaS dnes informovali o predkladanej legislatíve, ktorou chcú chrániť verejný záujem pri výrobe a distribúcii pitnej vody. Podľa nej už nebude možný prevod akcií vodárenských spoločností, ktorých vlastníkmi sú dnes výhradne samosprávy, na súkromné subjekty.  

“Tento verejný záujem podľa nás najlepšie dokážu ochrániť obce, mestá a samosprávne kraje. Územnej samospráve zákonná zodpovednosť za zabezpečovanie zásobovanie obyvateľstva vodou aj vyplýva priamo zo zákona o obecnom zriadení.”, informoval predkladateľ Milan Potocký (OĽANO).

Cieľom novely zákona o verejných vodovodoch a kanalizáciách a novely zákona o regulácii v sieťových odvetviach je vylúčiť riziko, že by sa zásobovanie pitnou vodou po vstupe súkromných podnikateľských subjektov do vodárenských podnikov stalo predmetom zisku, ktorý tieto subjekty na rozdiel od samospráv primárne sledujú.  

“Reagujeme na situáciu, ktorá vznikla na východnom Slovensku, kde sa jedna právnická kancelária snaží kúpiť akcionársky podiel obce vo vodárenskej spoločnosti, pričom táto súkromná firma by vo vodárenskej spoločnosti mohla následne priamo skupovať ďalšie akcie. Nebol by už na to potrebný súhlas orgánov spoločnosti, ani by neplatilo predkupné právo ostatných akcionárov. Cieľom našej legislatívnej iniciatívy je teda zabrániť takejto faktickej privatizácii vodárenských spoločností. S naším názorom sa stotožňuje aj Najvyšší kontrolný úrad, ako aj Združenie miest a obcí Slovenska, keďže pitná voda je národná strategická surovina, ktorá musí zostať pod dozorom verejného sektora. Zákonom tiež zabránime, aby akciové podiely vo vodárňach, ktoré sú vo vlastníctve samospráv, mohli byť predmetom exekučného konania” priblížil Potocký.

Je mimo akýchkoľvek pochybností, že verejný sektor si musí zachovať kontrolu nad prevádzkou verejných vodovodou a kanalizácií. Jednoducho preto, že ide o činnosť vo verejnom záujme a zásobovanie vodou má prirodzený strategický význam pre život a zdravie obyvateľstva aj bezpečnosť štátu.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program