Chráňme deti aj abstinentov. Reklama na alkohol do televízie a tesnej blízkosti škôl nepatrí

Poslanci hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) navrhujú zakázať reklamu na alkohol v blízkosti škôl, a tiež ju obmedziť v televízii. Obyčajní tak reagujú na podnety rodičov detí, a tiež abstinujúcich alkoholikov, ktorí poslancov vyzývajú k sprísneniu reklamy na alkohol.

Ako uviedla predsedníčka ľudskoprávneho výboru Anna Verešová, alkohol je na Slovensku drogou číslo jeden. Pod vplyvom alkoholu je páchaný najväčší počet priestupkov a trestných činov v porovnaní s inými psychoaktívnymi látkami, a to či dopravných nehodách alebo násilnej trestnej činnosti. Alkohol takisto spôsobuje nárast domáceho násilia a teda aj rozpad rodín,“uviedla Verešová s tým, že zákon z dielne OĽANO sa nezameriava na celkovú spotrebu alkoholu, ale záleží na súvise reklamy s pitím u zraniteľných skupín, do ktorých patria adolescenti a abstinujúci alkoholici.

„Je pravdou, že aj u nás badať trend poklesu spotreby alkoholu. Možno práve preto sa však v posledných rokoch niektorí veľkovýrobcovia destilátov cítia odkázaní na eticky pochybný marketing práve v zraniteľnej skupine mladých ľudí. Slovensko má v reklame na alkohol spomedzi rozvinutých krajín jednu z najvoľnejších legislatív na svete,“ vyjadrila sa Verešová a upozornila na to, že v strednej Európe je porovnateľná jedine s ČR, pričom aj tam v súčasnosti prebieha rozprava o jej sprísnení.

Tieňový minister školstva za OĽANO Miroslav Sopko zrekapituloval výsledky Európskeho prieskumu o alkohole a iných drogách, z ktorého vyplýva, že až 36 % chlapcov a 20 % dievčat vo veku 16 rokov uviedlo opitosť jeden a viackrát v priebehu jedného mesiaca. „Sú to veľmi znepokojujúce zistenia. Ak s tým nič neurobíme, hrozia veľmi vážne následky. Preto považujem za nevyhnutné a mimoriadne dôležité, aby tento druh reklamy nemal priestor pri školách a školských zariadeniach,“ vyjadril sa Sopko.

Podľa poslankyne za OĽANO a zástupkyne zdravotných sestier v parlamentne Eleny Červeňákovej venuje naša spoločnosť veľmi malú pozornosť regulácii pitia alkoholu na Slovensku. „Každé šieste predčasné úmrtie má na svedomí alkohol. Je potrebné uvedomiť si, že liečba závislosti na alkohole je celoživotná,“ uviedla niekoľko faktov Červeňáková.

Tieňový minister financií a hospodárstva Eduard Heger zdôraznil, že „dospelí ľudia musia piť zodpovedne, a je mimoriadne dôležité uchrániť abstinujúcich alkoholikov a mladistvých pred negatívnymi vplyvmi reklamy na alkohol.“

Novela zákona má zakázať umiestňovanie reklamy na alkohol v blízkosti škôl, školských zariadení, taktiež pri zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo v ubytovniach mládeže. „Rizikovou skupinou z hľadiska negatívneho vplyvu reklamy na alkohol sú tiež ľudia, ktorí sa liečia zo závislostí, a preto sa zakazuje umiestňovať reklama na alkohol v blízkosti zariadení pre liečbu návykových závislostí,“ vysvetlila tieňová ministerka práce, soc. vecí a rodiny Soňa Gaborčáková s tým, že OĽANO považuje za rovnako nevhodné a rizikové umiestňovať reklamu na alkohol v blízkosti zariadení sociálnych služieb a zdravotníckych zariadení. Reklamu na alkohol tak nebude možné umiestňovať vo vzdialenosti 200 metrov od nich.

Zákaz sa vzťahuje aj na parky, prostriedky verejnej osobnej dopravy a s tým súvisiace zastávky a stanice.

Novela sa týka aj zákona o vysielaní a retransmisii, kde sa zakazuje reklama a telenákup vo vysielaní na všetky alkoholické nápoje, s výnimkou piva a vína. Reklama a telenákup na pivo alebo víno sa však smie vysielať len v čase od 20.00 h do 6.00 h.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program