Členstvo v Severoatlantickej aliancii nám prináša slobodu a prosperitu

TS poslanca OĽANO a predsedu Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Juraja Krúpu k 17. výročiu členstva SR v NATO:

Dnes je to presne 17 rokov od nášho vstup do Severoatlantickej aliancie, ktorá je nespochybniteľným garantom bezpečnosti v našom regióne. A niet pochýb, že Slovensko, ktorého suverenitu neraz ohrozovali záujmy cudzích mocností, takéto bezpečnostné záruky potrebuje. Do tohto spoločenstva slobodných a demokratických krajín sme sa zaradili z našej vôle. Nikto nám nič nevnucuje a ako sebavedomá krajina rozhodujeme s našimi spojencami spoločne za jedným stolom.

Dnes je Slovensko aj vďaka NATO jednou z najbezpečnejších krajín na svete, čo nám umožňuje nielen život v slobodnej spoločnosti, ale dáva nám aj ďalšiu perspektívu ekonomického rozvoja. Zhoršenie bezpečnostnej situácie totiž spravidla vedie k hospodárskej a sociálnej destabilizácii.

Veľkými bezpečnostnými výzvami súčasnosti sú hybridné hrozby, kybernetické útoky či medzinárodný terorizmus. Žiadny štát na svete si s týmto ohrozením neporadí sám, a aj preto je naše členstvo v NATO také dôležité.

Vstupom do Aliancie sme neposilnili “len” bezpečnosť našu vlastnú, ale ako zodpovedný spojenec prispievame napĺňaním medzinárodných záväzkov aj ku kolektívnej bezpečnosti a k zlepšovaniu transatlantických vzťahov ako takých.

Som veľmi rád, že v deň tak významného výročia môžem konštatovať, že súčasná vláda svoje odhodlanie profesionalizovať našu armádu a byť zodpovedným spojencom preukazuje nielen deklaratívnymi vyhláseniami, ale aj konkrétnymi rozhodnutiami. To je len dôkazom toho, že členstvo v NATO pre nás má aj po 17. rokoch nenahraditeľný strategický význam.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program