Domáce vzdelávanie na 2. stupni schválené!

Poslancom OĽANO sa v parlamente podarila historická zmena – malou novelou školského zákona rozšírili domáce vzdelávanie aj na druhý stupeň základných škôl. Po 13 rokoch fungovania na prvom stupni sa tak podarilo posunúť Slovensko na úroveň, ktorá je bežným štandardom v mnohých krajinách.

„Teším sa, že táto zmena pomôže rodinám, ktorých deti potrebujú iný prístup vo vzdelávaní – nielen športovci a umelci, ale napríklad aj deti s poruchami učenia, správania a špecifickými potrebami, ktoré sú často v bežnej škole demotivované,“ hovorí spolunavrhovateľka novely, poslankyňa Mária Šofranko. „Záleží nám na každom dieťati, ide nám o rovnaké príležitosti pre všetkých, aby si každý rodič mohol vybrať, aký spôsob vzdelávania je pre jeho dieťa najlepší.“

Domáce vzdelávanie je výborná forma školy, ktorá vedie žiakov k samostatnosti, zodpovednosti a pracovitosti. Od skorého veku sa učia rozvíjať svoj vlastný názor, talent a schopnosti bez zbytočného memorovania. Rastú z nich kreatívni, angažovaní a úspešní ľudia, keďže práve tieto vlastnosti mnohým mladým ľuďom chýbajú.

„Rodič je prvým a hlavným vychovávateľom svojich detí, má za ne zodpovednosť a vážime si jeho právo na vlastný pohľad na vzdelávanie,“ dopĺňa spolupredkladateľ zákona Peter Kremský. Zo sveta podľa neho poznáme veľa príkladov slávnych ľudí, ktorí sa učili doma, ako Albert Einstein, Alexander Bell, Woodrow Wilson, C.S.Lewis, alebo športovkyne Mária Šarapova, či Ester Ledecká.

Doteraz sa pre nemožnosť domáceho vzdelávania na druhom stupni približne 400 detí papierovo vzdelávalo v Českej republike. Často potom pokračujú v štúdiu aj na českých stredných a vysokých školách a na Slovensko sa už nevrátia. Krajina tak prichádza o ďalších vzdelaných ľudí.

„Ako otec a učiteľ mám vo veľkej úcte rodičov, ktorí sa rozhodli pre domáce vzdelávanie svojich detí. Je to náročné poslanie, ktorému chceme aj do budúcna pomáhať. S rozširovaním domáceho vzdelávania sme neskončili, máme ambíciu zákon ďalej vylepšiť a uľahčiť život rodinám, ktoré sa pre takúto formu vzdelávania rozhodli,“ dopĺňa tretí spolupredkladateľ novely Richard Vašečka.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program