eHealth – dalšie IT fiasko štátu. Od 1. januára nás čakajú veľké problémy

Systém e-Health, alebo e-Zdravie sa od 1. januára zavádza do ostrej prevádzky a poslanci za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) Marek Krajčí (tieňový minister zdravotníctva) a Alan Suchánek (podpredseda zdravotníckeho výboru) varujú, že sa musíme pripraviť na veľké problémy. Vyzvali tiež ministra financií a vládu, ktorí ako jediní môžu využiť inštitút zrýchleného legislatívneho konania, aby urýchlene zvolali mimoriadnu schôdzu kvôli riešeniu viacerých vážnych hrozieb v zdravotníctve.

Obaja poslanci sú aj lekármi, takže sa na nich v poslednom období obracia množstvo kolegov i ďalších ľudí z praxe. Výpočet konkrétnych problémov nemá konca kraja. Marek Krajčí vymenoval množstvo dôkazov, že e-Zdravie bude od 1. januára iba v testovacej prevádzke, avšak podľa zákona budú lekárom za jeho nepoužívanie hroziť likvidačné sankcie, ak doňho ihneď nenabehnú. Lekárom systém neuľahčí prácu, ale naopak, v prvých mesiacoch nového roka im nesmierne skomplikuje život.

„Softvér, ktorý sa teraz narýchlo zavádza, nebol v dostatočnom časovom predstihu testovaný, neboli realizované záťažové testy, teda v ostrej prevádzke môžu nastať vážne výpadky. Systém má už teraz pri zavádzaní množstvo problémov a ďalšie problémy vyplávajú lekárom na povrch v ostrej prevádzke. Pritom ich ambulancie už teraz praskajú vo švíkoch,“ tvrdí M. Krajčí. „Sestry nebudú môcť pomáhať lekárom tak ako doteraz, systém im to neumožní a lekár bude musieť do systému nahadzovať všetky informácie pod hrozbou likvidačných pokút, namiesto toho, aby sa venoval pacientovi. Obrovské časové zdržania zároveň znížia počet ošetrených a zvýšia počet neošetrených pacientov, čím ohrozujeme ich zdravie.“

Cez kartičku ePZP – Elektronický preukaz zdravotného pracovníka je pripojených minimum ambulantných lekárov. Aj softvérové firmy pripojenie všetkých ambulancií označujú za nereálne. V nemocniciach by stav mohol byť o niečo lepší, avšak aj tam nebudú zapojené všetky počítače, skôr sa len deklaratórne vyhlási, že daná nemocnica je zapojená. „Veľa lekárov ešte vôbec nedostalo kartičku – Elektronický preukaz zdravotného pracovníka a asi 50% tých, čo ju majú, k nej nedostalo PIN – nevedia ju teda sfunkčniť. Prevažná väčšina z lekárov bude o inštaláciu čítačky musieť požiadať IT technika. Aj pripojený špecialista u pacienta bez občianskeho preukazu s čipom neuvidí jeho záznam. Pokiaľ pacient zmení svojho lekára, nový lekár aj niekoľko týždňov neuvidí jeho záznam,“ doplnil Marek Krajčí s tým, že poskytovatelia zdravotnej starostlivosti – lekári, lekárne, nemocnice – si navyše pripojenie do NCZI zabezpečujú na vlastné náklady cez dodávateľov svojich softvérov.

Nad každým lekárom zároveň visia obrovské hrozby, ak sa od 1. januára nepripojí k systému. Podľa zákona mu hrozí pokuta až do výšky 3300 eur a následne mu SLK musí zrušiť jeho registráciu – teda na území SR nebude môcť vykonávať povolanie lekára! „Pri objektívnych príčinách vraj nebudú pokutovaní. Ale nikde nie je definované, čo tie objektívne príčiny sú. A čo sa stane, ak lekár hneď neuloží výsledok svojho vyšetrenia do eZdravia? Hrozí mu pokuta do výšky 663 eur,“ vysvetľuje Marek Krajčí. „Divíte sa, že niektorí naši starší kolegovia – lekári radšej uvažujú, že zavrú svoje ambulancie? Môžu to byť až stovky ambulancií, čo by viedlo až ku kolapsu ambulantnej sféry.“

Tieňový minister zdravotníctva M. Krajčí pre všetky spomínané okolnosti vyzval ministra financií a vládu, ktorý ako jediní môžu využiť inštitút zrýchleného legislatívneho konania, aby zvolali mimoriadnu schôdzu, na ktorej treba urýchlene začať riešiť nevyhnutné zmeny v zákone, posunúť sankcie a odsunúť ostré spustenie systému o nevyhnutný čas.

e-Health sa zavádza od roku 2008 a doteraz nás stál podľa NCZI 87,7 miliónov eur. „Ide o ukážkový príklad spackaného štátneho IT projektu, ktorého plnenie síce bolo predchádzajúcim ministrom podpísané, hoci reálne sa v podstate nič funkčné nevytvorilo. NKÚ konštatoval, že vykonané verejné obstarávanie na elektronické služby zdravotníctva narušili princíp transparentnosti, pri realizácii zmlúv bolo zistené nedodržanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vyčíslil škody na 125 miliónov eur. Systém, ktorým sa mali predpisovať lieky sa v podstate nedal použiť. Nakoniec ho v polovici tohto roka musel suplovať softvér poisťovne Dôvera, ktorý prevzala VšZP a v súčasnosti ho implementuje poisťovňa Union. Poisťovne si ho samozrejme zaobstarávajú a doprogramovávajú za vlastné financie a sú to státisíce eur – z našich zdravotných odvodov. Nedostatočné bolo aj hardverové vybavenie, štát musí naňho vynaložiť ďalšie milióny eur. Aj pre toto všetko máme vážne výhrady k takémuto spôsobu zavádzania elektronického zdravotníctva na Slovensku,“ uzavrel M. Krajčí.

Podľa poslanca Alana Suchánka majú lekári od 1. januára robiť s novým systémom, ale nič o tom nevedia. „Keď sme na Slovensku zavádzali euro, tiež sme mali isté prechodné obdobie, aby sme si zvykli a naučili sa s novou menou pracovať. Keď kupujete nové auto, tiež vám o ňom najskôr povedia základné veci, poučia vás, oboznámia. Ale v prípade e-Health sú lekári a ľudia v systéme hneď vhodení do vody. Kartičku napríklad potrebujú aj zdravotné sestry, pričom podľa mojich informácií ju nedostalo až 80 percent z nich.“

Lekári hlásia poslancom hnutia OĽANO aj ďalšie veľké problémy pri zapájaní do systému. „Odrazu potrebujú výkonnejšie počítače, výkonnejší internet, aby im systém normálne fungoval. Tiež platí, že tých ľudí dodnes nikto nezaškolil, nemajú to vyskúšané, hoci od 1. januára sa má všetko rozbehnúť v plnom režime. Lepšie to môže byť v nemocniciach, kde pracujú desiatky i stovky lekárov a teda tam môže pomôcť nejaký vyškolený IT technik. Ale ani on predsa nedokáže pomôcť viacerým ľuďom naraz, pričom problémy – najmä v úvode – budú u mnohých obrovské. A lekári v malých ambulanciách sú odkázaní už len na pomoc IT firiem, sami si neporadia. Pokiaľ tento systém lekára zdržuje, alebo dokonca zabrzdí, tak ošetrí ešte menej pacientov. A nervóznejší budú aj pacienti, aj lekári,” doplnil A. Suchánek.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program