Europoslanca Branislava Škripeka (OĽANO-NOVA) zvolili za predsedu Európskeho kresťanského politického hnutia

24. máj 2017 – Na dvojdňovom stretnutí Európskeho kresťanského politického hnutia (ECPM) bol zvolený slovenský europoslanec Branislav Škripek za riadneho predsedu. Od decembra minulého roku bol poverený dočasne viesť toto hnutie a týmito voľbami sa stáva prvým Slovákom, ktorý vedie európskych kresťanov.

B. Škripek získal vo voľbách počas Valného zhromaždenia ECPM absolútnu väčšinu platných hlasov. Stal sa tak tretím predsedom a svojej funkcie sa ujal dňom zvolenia. Vo svojom príhovore sa poďakoval svojim predchodcom za ich prínos v politike a zdôraznil: „ECPM predstavuje reálne sa rozvíjajúce politické hnutie v Európe. V posledných rokoch sme boli svedkami vyprázdňovania kresťanských hodnôt aj v kresťansko-demokratických stranách najmä v západnej Európe v rozsiahlom meradle.” Škripek za hlavnú príčinu tohto trendu považuje to, že demokratické kresťanské politické strany prestali odrážať hodnoty Evanjelia. „Potrebujeme úctu k Bohu a posolstvo Evanjelia použiť znova za základ pre tvorbu našich konceptov a politík,” povedal v ďakovnej reči nový predseda ECPM Branislav Škripek.

ECPM prináša riešenia pre súčasné problémy
Novozvolení členovia predsedníctva sa na čele s predsedom Škripekom zaoberali tiež súčasnými problémami Európy. B. Škripek sa vyjadril: „ECPM prináša vo svojim politickom programe trvalo udržateľné riešenia, ktoré dnes chceme prezentovať verejnosti. Ide o manifest Konfederatívna Európa a jej nový vzťahový ekonomický model”. ECPM považuje za dobré riešenie pre budúce usporiadanie EÚ konfederáciu so silným postavením národných štátov. Za dôležité tiež pokladá nastolenie mieru na Blízkom východe a dobré usporiadanie tejto oblasti tak, aby jej obyvatelia nemali dôvod utekať zo svojho domova. Ďalej ponúka komplexný pohľad na prolife politiku, kde sa zasadzuje za ochranu života od počatia po prirodzenú smrť s dôrazom na paliatívnu starostlivosť.

V čase krízy to boli vždy kresťania, ktorí priniesli nové pohľady na aktuálne problémy a prinášali riešenia. Ako sa po druhej svetovej vojne podarilo vytvoriť kresťanským politikom nový model usporiadania Európy, tak je dnes čas, aby kresťania opäť potvrdili svoj prínos pre tento svet. B. Škripek na záver dodal: „Kresťania majú riešenia. Avšak je potrebné, aby v Európe zaznel náš hlas. Preto som rád a vďačný za túto možnosť. A verím, že moje vedenie ECPM bude tomu nápomocné.”
ECPM ma v súčastnosti 6 členov z radov europoslancov a viac ako 50 členov z národných parlamentov.

Viac info www.ecpm.info

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program