Fond na podporu kultúry národnostných menšín bude transparentnejší a spravodlivejší

Transparentnosť je dlhodobo najvyššou prioritou našej vlády. Preto sa skupina koaličných poslancov rozhodla predložiť novelu zákona o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín. Tento fond je kľúčovým nástrojom kultúrneho života menšín, keďže finančne podporuje kultúrne projekty a udržiava tak tradície národnostných menšín. „Za štyri roky svojej existencie fond zažil hneď niekoľko medializovaných káuz. O finančnej podpore z fondu rozhodovali rodinní príslušníci tých, ktorí z fondu žiadali finančné prostriedky,“ vysvetlil poslanec hnutia OĽANO Peter Pollák ml. Do odborných rád volia členov organizácie a firmy. Stáva sa, že jeden človek má viac organizácií, a teda aj nespravodlivo väčší vplyv na prerozdelenie finančných zdrojov fondu.

„Tento fond neslúžil tým, ktorí tie peniaze potrebujú najviac, ale slúžil veľmi úzkej skupine ľudí, ktorá si peniaze delila samým sebe. Okrem toho, že zákonom technicky zabránime obchodným spoločnostiam v špekulatívnom ovplyvňovaní rozdeľovania dotácií, ministerstvo kultúry ďalej vydá vyhlášku, na základe ktorej bude môcť jedna osoba zastupovať len jednu organizáciu. Aby sa nestávalo to, čo v minulosti, že pri voľbách do komisií, rozdeľujúcich dotácie, jedna osoba zastupovala až 20 rôznych organizácií, čiže disponovala 20 hlasmi. Toto už po nadobudnutí účinnosti novely zákona a vyhlášky ministerstva kultúry možné nebude,“ dodal Gyimesi.

„Tieto neférové praktiky sa tu diali roky. Existujú organizácie, ktoré sa nemohli dostať k týmto finančným prostriedkom alebo nemohli byť účastní pri ich žiadaní. Dúfam, že táto novela naštartuje transparentnosť a rozvoj kultúry národnostných menšín na Slovensku a že zabránime tým podozrivým praktikám, ktoré tu roky boli,“ vyhlásila poslankyňa hnutia Jarmila Vaňová.

Poslankyňa Monika Kozelová poukázala na podobné problémy aj v iných fondoch. „Či je to audiovizuálny fond alebo fond pre umenie, jednoducho, dialo sa to aj tam a je načase, aby sme v tom urobili poriadok. Samotné programové vyhlásenie vlády hovorí o tom, že treba tie fondy zákonne upraviť tak, aby kultúru už nebolo možné takýmito machináciami rozkrádať.“

Dnes sa k tejto téme konala aj tlačová konferencia. 

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program