Heger: Už nie sme najlepší z pohľadu Európskej komisie

Európska komisia konštatuje, že návrh rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2018 môže viesť k odchýlke od strednodobého rozpočtového cieľa. Medzi najvzornejšie krajiny z pohľadu predložených rozpočtov patrí Nemecko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Fínsko a Holandsko. Tieňový minister financií a hospodárstva Eduard Heger z hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) komentuje výsledky jesenného balíka európskeho semestra nasledovne: „Je to ako keby ste boli celý čas jednotkár a zrazu Vám dá niekto sólovú trojku. Už nepatríte medzi najlepších. Je zrejme, že zo strany Komisie ide o signál pre Slovensko. Rád by som upriamil pozornosť verejnosti na odporúčania Rady Európskej únie, ktoré nám poslala v júli 2017. Nech si verejnosť urobí obraz o zodpovednosti vlády.“

Podľa spomínaných jarných odporúčaní Rady Európskej únie (Rady) by mala vláda na Slovensku zlepšovať celkový deficit, zlepšiť nákladovú efektívnosť systému zdravotnej starostlivosti vrátane implementácie projektu Hodnota za peniaze. Ďalej by mala predkladať riešenia pre veľkú masu dlhodobo nezamestnaných, zlepšiť kvalitu vzdelávania a zvýšiť účasť Rómov vo vzdelávaní. Poslednou skupinu odporúčaní Rada nasmerovala na oblasť transparentnosti a konkurencieschopnosti podnikateľského prostredia, kde by mala vláda posilniť boj proti korupcii, odbúrať regulačné prekážky pre podnikateľov a zlepšovať efektívnosť justičného systému.

„Tieto odporúčania vláda ignoruje a radšej rieši to, čo im prinesie volebný výsledok ako to, čo krajina naozaj potrebuje,” konštatuje Heger. Komisia vo svojom vyjadrení k návrhu Slovenského rozpočtu na rok 2018 upozorňuje, že vláda neznižuje deficit tak, ako si to zaumienila pred rokom. Vláda rozhodla, že viac peňazí nasmeruje do kapitálových výdavkov, sociálnych transferov a do platov učiteľov. „Naša krajina potrebuje omnoho razantnejšie riešenia v boji s dlhodobou nezamestnanosťou, efektívnosťou v zdravotníctve a hlavne v boji proti korupcii. V navrhnutom rozpočte tieto priority z jarného balíčka opatrení vôbec nevidieť,” hovorí E. Heger.

Vláda v návrhu rozpočtového plánu na rok 2018, ktorý poslala Komisii uvádza navýšenie príjmov do rozpočtu vo výške 0,17 % HDP a zároveň navýšenie výdavkov o 1,05 % HDP, pri scenári nezmenených politík. „Napĺňa sa klasický scenár, ktorý na Slovensku vidieť už niekoľko rokov. Vláda si nevšíma stranu výdavkov rozpočtu v dobrých časoch,” uzatvoril tieňový minister financií a hospodárstva z hnutia OĽANO Eduard Heger.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program