Igor Hraško: “Slovensko musí jasne odmietnuť smernicu EK o sprísnení evidencie, kontroly, získavania a držania zbraní a streliva”

Poslanec za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti Igor Hraško vyzval Vládu SR, aby dala jasné zamietavé stanovisko Európskej komisii k navrhovanému sprísneniu evidencie, kontroly, získavania a držania zbraní a streliva. Zároveň žiada eurokomisára Maroša Ševčoviča, aby sa zdržal ďalšieho konania proti základným právam a slobodám občanov Slovenskej republiky a prestal sa podieľať na činnostiach vedúcich k schváleniu tejto nezmyselnej smernice.

“Zbrane, o ktorých je reč, sú v legálnej držbe občanov podľa vnútorných zákonov Slovenskej republiky, ako členského štátu Európskej únie. A naša vláda musí obhajovať ústavné práva svojich občanov, pretože tento návrh ich úplne ignoruje. Slovensko nemôže plniť bezzubé opatrenia EK vedúce práve k potlačeniu práv a slobôd občanov. Slovenská republika nie je európskym protektorátom, je to slobodný štát a nikdy by nemal pripustiť takéto direktívne riadenie zvonka,” tvrdí I. Hraško.

Európska komisia v expresnom čase pripravila návrh novely smernice č. 91/477/EEC ktorá reguluje nadobúdanie a držbu zbraní v štátoch EÚ. Odvoláva sa na nedávne teroristické útoky v Paríži, preto má predstavu, že je nevyhnutné vo zvýšenej miere regulovať legálne držanie samonabíjacích zbraní, ktoré podľa komisie predstavujú väčšiu hrozbu teroristických útokov. “Komisia však nepredložila žiadne relevantné dôkazy o tom, že teroristické činy boli spáchané legálne držanými zbraňami,” poznamenal Igor Hraško. “Pritom veľké množstvo odborníkov či organizácií združujúcich majiteľov zbraní, ale aj samotných vlastníkov vyjadruje pochybnosti o cieli zámeru Európskej komisie a skôr hovoria o tom, že keby mali ľudia v miestach teroristických útokov legálne držané zbrane, nemuselo byť toľko obetí na životoch civilistov. EK však chce odzbrojiť občanov, ktorí si ctia zákony a svoje zbrane majú skutočne len na svoju ochranu a ochranu svojej rodiny a svojho majetku. Nehovoriac o tom, že teroristi nezabíjajú legálnymi zbraňami, takže čomu tento zákaz pomôže? A aj štatistiky ukazujú, že oveľa viac ľudí zabijú bomby než strelné zbrane – bombu si mimochodom dnes dokáže vyrobiť aj laik za pomoci legálne dostupných surovín a na základe návodu z internetu. Európska únia zatiaľ neukázala reálne riešenia v boji proti terorizmu. V tomto kontexte je nevyhnutné zamerať sa v prvom rade na boj proti nelegálnemu obchodu so zbraňami.”

Na Slovensku by sa táto smernica dotkla viacerých skupín držiteľov zbraní a streliva – poľovníkov, športových strelcov, individuálnych držteľov, zberateľov, múzeí so zbraňami v zbierkach aj všetkých, ktorí by chceli mať len expanzné zbrane – plynovky. Slovenská republika v júni 2015 schválila prísnejšie pravidlá na držanie a predaj expanzných zbraní, vrátane predaja na diaľku – cez internet, preto nevidím dôvod na jej ďalšie sprísňovanie. Slovenská republika nesmie súhlasiť so zásahom do funkčného systému kontroly nastaveného právnym poriadkom Slovenskej republiky.”

Na Slovensku majú tradíciu aj tzv. rekonštrukcie bojov, teda ukážky reálnych bojov uskutočnených na našom území v minulosti napr. počas 2. svetovej vojny. Organizujú ich skupiny nadšencov historických klubov, ktorí majú práve takéto zbrane vo svojej držbe. Smernica EK by tým pádom zabránila v budúcnosti takéto rekonštrukcie bojov uskutočňovať – nebolo by s čím “bojovať”.

Proti novej smernici už vystupuje viacero krajín Európskej únie. Aj na Slovensku môže smernica poškodiť veľké množstvo ľudí. “Celkovo máme na Slovensku k júnu tohto roka 146 tisíc držiteľov zbrojných pasov. Pre predstavivosť – je to ako súčet všetkých obyvateľov dvoch krajských miest – Žiliny a Trnavy. Zbraní, vrátane poľovných, je takmer 300 tisíc. Samonabíjacích zbraní, teda tých, ktorých držanie chce navrhovaná smernica zakázať, je u nás 120 tisíc.”

Na záver sa Igor Hraško pýta: “Ak odzbrojíme našich občanov, zastavíme tým teroristov?”

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program