Igor Hraško: Zákon o tepelnej energetike nedoplnili, ľudia z Turca ostávajú v neistote

Vládnuca väčšina neprijala návrh poslanca za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti Igora Hraška, ktorý sa pokúšal doplniť zákon o tepelnej energetike. Svoj návrh predložil na rokovaní NR SR počas skráteného legislatívneho konania o zákone o tepelnej energetike, pričom sa snažil dosiahnuť, aby nebolo možné exekvovať nielen majetok obcí vložený do spoločných podnikov samosprávy, ale aj peňažné prostriedky a pohľadávky vložené do takéhoto podniku.

„Viedol ma k tomu konkrétny prípad – snažil som sa najmä ochrániť obyvateľov Turca pred ovládnutím Turčianskych vodární. Vládna strana riešila konkrétny problém štátneho podniku, ale podobný problém vznikol aj v samospráve, konkrétne v meste Martin. Spor, ktorý ešte stále nie je vyriešený, môže zavariť obyvateľom celého regiónu, nakoľko môže dôjsť k exekvovaniu spoločného podniku, v ktorom majú svoje podiely aj ostatné obce regiónu Turiec, nielen mesto Martin,“ tvrdí Igor Hraško. „Chcel som urobiť opatrenie na zabránenie možných problémov pri finančnej blokácii Turčianskych vodární. Tým by sa zabránilo možnému ohrozeniu dodávok pitnej vody pre obyvateľov Turca a zvýšením ceny za jej dodávku. Žiaľ, vládni poslanci neschválili môj pozmeňovací návrh a občania Turca ostávajú v neistote.“

Zákon o majetku obcí už obsahuje ustanovenie o tzv. „exekučnej imunite“ na nehnuteľný majetok obce, ktorý obec vložila do spoločného podniku. Spoločným podnikom, do ktorého každá obec napojená na vodovod vkladá časť svojho majetku, je vodárenský podnik. Súčasné znenie zákona o majetku obcí teda pred výkonom rozhodnutia, exekúciou, zaradením majetku do konkurznej podstaty či predmetu likvidácie, chráni len nehnuteľný majetok obce.

„Prax pritom potvrdzuje, že takáto ochrana nemusí byť vždy postačujúca. Aj preto tvrdím, že moja požiadavka posilnenia ochrany majetku obce bola úplne legitímna. Chcel som rozšíriť definíciu prioritného majetku, ktorý nepodlieha výkonu rozhodnutia, exekúcii, a ktorý nemožno zaradiť do konkurznej podstaty či predmetu likvidácie. Predložený návrh neprinášal žiadne doposiaľ nepoznané nóvum, ale rozšírením definície prioritného majetku len precizoval a posilňoval ochranu majetku obce, vloženého do spoločného podniku,“ uzavrel Igor Hraško.

 

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program