Istanbulský dohovor ako trójsky kôň: Týrané ženy potrebujú pomoc a ochranu

Dnes si pripomíname Medzinárodný deň boja proti násiliu na ženách. Vo všetkých krajinách EÚ panuje zhoda, že proti násiliu v akejkoľvek podobe treba bojovať. Avšak nezhodujeme sa v tom, či Istanbulský dohovor (ID) dokáže zastaviť násilie páchané na ženách. Europoslanec Branislav Škripek a poslankyne za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO-NOVA) Anna Verešová a Erika Jurinová považujú ID za trójského koňa, ktorým sa nielen nepomôže ženám, ale budú sa presadzovať zásahy do práv rodičov, či do kompetencií nášho štátu.

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) včera hlasovali o návrhu uznesenia vyzývajúceho členské krajiny, ktoré ešte neratifikovali ID (celým názvom Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu), aby tak čo najskôr spravili a zároveň, aby EÚ pristúpila k ID ako k celku. „Toto nie je dobrá správa. Rozhodne treba zastaviť násilie páchané na ženách, ale tento dohovor nie je tým vhodným nástrojom,” povedal Branislav Škripek počas dnešnej tlačovej konferencie.

Zdôraznil tiež, že v mene boja proti násiliu páchanému na ženách sa porušuje princíp subsidiarity. Počas rozpravy v EP sa priamo pýtal aj komisárky Jourovej: „Prečo Komisia presadzuje nástroj, ktorý z rúk členských štátov berie ich suverénne kompetencie?” Odpoveďou je celoeurópska kampaň za prijatie ID, ktorá je financovaná z prostriedkov EÚ…
„Dlhých 5 rokov viaceré krajiny neratifikovali dohovor, avšak nie preto, žeby podporovali násilie. Stačí jednoducho len počúvať tieto krajiny a ich výhrady. Potom úsilie vynaložené na presadzovanie ID využiť na tvorbu nového neideologického dokumentu, s ktorým budú súhlasiť všetky členské krajiny EÚ.” Vyjadril tiež ľútosť nad premárnenou šancou slovenského predsedníctva Rady EÚ, priniesť riešenie s konsenzom pre všetky štáty EÚ.

Annu Verešovú prekvapujú vyjadrenia viacerých našich vládnych predstaviteľov. „V Bruseli či Štrasburgu hovoria veľmi pozitívne o ID. Ani náznak toho, že sú tam oblasti, ktoré hrubým spôsobom zasahujú do kompetencií nášho štátu. Ak je ID fakt taký super, tak prečo nebol hneď ratifikovaný všetkými, teda aj takými krajinami ako je Nemecko a Francúzsko?” A pýta sa ďalej: “Prečo, ak je Dohovor skutočne taký dobrý, musí EÚ vynakladať také obrovské finančné prostriedky na kampaň, v ktorej musia presviedčať ľudí o tom, že ID je tým najlepším riešením pre ženy? Nejde skôr o propagandu za peniaze európskych daňových poplatníkov?”

Podľa Eriky Jurinovej si práve v dnešný Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách musíme pripomenúť, že tieto ženy, často obete násilia páchaného blízkou osobou, nepovažujú za najdôležitejšie potrestanie páchateľov, ale pomoc a ochranu.

„Nikto nespochybňuje cieľ Dohovoru odstrániť alebo aspoň eliminovať na najnižšiu možnú mieru násilie v našich rodinách, násilie na ženách a deťoch. Tento Dohovor je však iba deklaráciou a ani jeho prijatím sa násilie nestratí,“ tvrdí Jurinová, predsedníčka Výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny.

„Okrem toho Istanbulský dohovor veľmi silne polarizuje verejnosť nielen v našej krajine. Ešte stále nevyužívame dostatočne ani len potenciál Dohovoru o ochrane ľudských práv a slobôd, ktorý už máme dávno ratifikovaný. Ak však v tejto rovine uvažujeme o násilí, ktoré presiahne hranicu tak, že sa stáva trestným činom, podporujem snahu prípravy zákona na ochranu obetí, ktorý obzvlášť prihliada na deti, ženy a iné zraniteľné skupiny. Tento zákon musí byť zameraný na konkrétnu pomoc a ochranu. Všetko v zmysle: nie len slová, ale činy, sa práve prijatím tohoto zákona v oblasti ochrany výrazne zlepší,” hovorí Erika Jurinová.

Branislav Škripek na záver dodáva: „Prijaté uznesenie v EP neznamená automatické zavedenie ID do našej legislatívy. Avšak naši občania by mali byť obozretní a nedať sa zmanipulovať propagandou.”

Link na vystúpenie B. Škripeka v EP k tejto téme:

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program