Istanbulský dohovor je horúcou témou v EP a aj na Slovensku

Už v máji 2011 Slovenská republika podpísala Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu voči ženám a domácemu násiliu a o boji proti nemu. Ide o tzv. Istanbulský dohovor (ID). O tom, že treba zastaviť násilie páchané nielen na ženách, ale aj na ďalších skupinách, niet pochýb. Avšak odborníci už dlhodobo upozorňujú, že v ID nejde len o zastavenie násilia, ale sú tam aj ďalšie veľmi kontroverzné oblasti, ktoré rozhodne treba odmietnuť.

Istanbulský dohovor a EP

Eurpposlanec z hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO-NOVA) Branislav Škripek sa už viackrát vyjadril, že EÚ ratifikovaním ID v mene členských štátov porušuje princíp subsidiarity a v zásadných otázkach prekračuje svoje kompetencie. „Tento týždeň rokujeme v EP o návrhu, ktorý sa snaží presadiť prijatie Istanbulského dohovoru vo všetkých štátoch EÚ. Som proti násiliu na ženách. Istanbulský dohovor však nerieši len túto oblasť, ale zavádza záväznú terminológiu rodovej ideológie. Okrem toho návrh porušuje princíp subsidiarity, preto ho nemôžem podporiť,” vysvetľuje europoslanec Škripek. Ako tvrdí, jednoznačne treba zastaviť násilie páchané na ženách, ale v súlade s právnym poriadkom a bez presadzovania nových ideológií. „Preto som sa stal spoluatorom alternatívneho návrhu uznesenia za frakciu ECR vo výbore LIBE. Verím, že môj návrh nájde podporu aj u kolegov z iných frakcií,” doplnil B. Škripek.

Situácia na Slovensku

Jeho kolegyňa z poslaneckého klubu OĽANO-NOVA Anna Verešová je známa svojou pomocou ženám, ktoré zažívali domáce násilie. Desiatky rokov sa im venuje a pozná túto problematiku priamo z praxe. „Mnohé opatrenia z Dohovoru, ako sú bezpečné ubytovanie, služby, poradenstvo a ďalšie, ktoré účinne pomáhajú obetiam domáceho násilia, sú už obsiahnuté v našej legislatíve. Zo strany zodpovedných je potrebné viac ich podporovať a skvalitňovať. Problém skôr vidím v tom, že sa téma domáceho násilia zneužíva. Ak nám všetkým skutočne záleží na eliminácii násilia v rodinách, spojíme sily a podarí sa nám to! Opak je však pravdou. Odborníci, ktorí si dovolili polemizovať s niektorými časťami Dohovoru, ktoré sa týkali rodového mainstremu, boli zosmiešňovaní a vylúčení z akéhokoľvek diskurzu. Toto nie je spájanie síl v prospech pomoci obetí násilia. Ide teda v Dohovore skutočne iba o pomoc obetiam alebo je za tým aj niečo iné?” pýta sa A. Verešová.

Už v roku 2013 vypracovali experti z Fóra pre verejné otázky a z Fóra života obsiahly materiál, kde žiadajú zastaviť ratifikáciu ID. Uvádzajú štyri hlavné výhrady a to: nejednoznačnosť pojmov v ID, zasahovanie do rodičovských práv v otázke vzdelávania, snahu o odstránenie zvykov a tradícií a vytvorenie nejednoznačného monitorovacieho mechanizmu. Prešli tri roky a doteraz absentuje odborná diskusia. Pani ministerka Žitňanská hovorí o začatí diskusie na konci roka 2016.

Marcela Dobešová je predsedníčka Fóra života, ktoré združuje vyše 50 organizácií a stovky jednotlivcov. Ich hlavným cieľom je ochrana života a ľudskej dôstojnosti od počatia po prirodzenú smrť, vrátane ochrany ľudí proti násiliu. M. Dobešová zdôrazňuje: „Už tri a pol roka je ticho pred búrkou. Táto vláda si dala do svojho Programového vyhlásenia na roky 2016 – 2020 požiadavku, aby sa k tomuto dokumentu bola vedená celospoločenská diskusia.” Marcela Dobešová tiež apeluje na ministerku, že Istanbulský dohovor polarizuje a radikalizuje spoločnosť pre obavy z obmedzenia práv rodičov rozhodovať o výchove a vzdelávaní svojich detí v zavádzaní rodovej teórie. „Slovensko nepotrebuje Istanbulský dohovor. Ešte stále nevyužívame potenciál Dohovoru o ochrane ľudských práv a slobôd, ktorý už máme dávno ratifikovaný. Navyše judikatúra súdu EÚ, ktorá sa viaže na tento Dohovor, je pre naše vnútroštátne orgány záväznou výkladovou smernicou a predstavuje rámec, ktorý organy verejnej moci musia rešpektovať,” dodáva na záver M. Dobešová z Fóra života.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program