Juraj Gyimesi (OĽANO): Posilňujeme transparentnosť samospráv

Pre zabezpečenie transparentného hospodárenia a spravovania finančných prostriedkov obcí i samosprávnych krajov, ako aj pre garantovanie dodržiavania právnych predpisov má v samospráve dôležitú úlohu vnútorná kontrola, ktorú vykonáva hlavný kontrolór. Po rokoch praxe však súčasná právna úprava vykazuje nedostatky, odstránenie ktorých zvýši opodstatnenosť a pridanú hodnotu inštitútu hlavného kontrolóra.


Poslanec NR SR Juraj Gyimesi (OĽANO) do parlamentu predložil návrh novely zákona o obecnom zriadení, ktorou sa mení aj zákon o samosprávnych krajoch. Navrhuje, aby na rokovaniach obecného zastupiteľstva a zastupiteľstva samosprávneho kraja mohol hlavný kontrolór požiadať o slovo. Ak v súčasnosti požiada o slovo na rokovaní zastupiteľstva napríklad poslanec NR SR, europoslanec, zástupca vlády či iného štátneho orgánu, slovo sa mu udelí. Po novom by to teda mohlo byť umožnené aj hlavnému kontrolórovi. Podľa Gyimesiho sa tak posilní transparentnosť a otvorenosť rokovania samosprávy.

Gyimesi tiež navrhuje, aby uznesenie o odvolaní hlavného kontrolóra muselo po novom obsahovať explicitné dôvody. „V doterajšej právnej úprave tento dodatok absentoval, čo spôsobovalo nejednotný postup obcí a aplikáciu v praxi, keď niektoré samosprávy odôvodňovali uznesenie o odvolaní hlavného kontrolóra, iné nie,” skonštatoval.

Hlavný kontrolór má podľa poslanca z titulu svojej funkcie k dispozícii množstvo informácií o živote v obci, ktoré majú súvislosť s prerokúvanými bodmi na obecnom zastupiteľstve a môžu ovplyvniť rozhodovanie poslancov pri hlasovaní.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program