Lesy SR vzali späť žalobu na Jána Mičovského

V decembri 2014 podal štátny podnik Lesy SR na Okresnom súde v Humennom žalobu na vtedajšieho poslanca NR SR Jána Mičovského (OĽANO) za zásah do svojej dobrej povesti v súčinnosti s náhradou nemajetkovej ujmy vo výške 100 tisíc €. Dôvodom boli vyjadrenia poslanca, keď verejné obstarávanie (VO) v tomto štátnom podniku nazval okrádaním občanov. Dnes, po 18 mesiacoch, podnik svoju žalobu sťahuje.

Aká je história tohto príbehu? V roku 2014 upozornili zamestnanci podniku poslanca Mičovského na netransparentné VO v odvoze dreva, ktorého výsledkom je zvýšenie ceny tohto výkonu o 7 až 12 miliónov €. Ten interpeloval ministra Jahnátka a premiéra Fica, ktorí podozrenie z predraženého tendra nevyvrátili, skôr naopak.

Podstatou bola skutočnosť, že malí prepravcovia, ktorí dovtedy odvážali pre obstarávateľa drevo za výhodné ceny, boli zo súťaže vylúčení diskriminačnými podmienkami. Podľa nich mali mať účastníci súťaže desiatky špeciálnych nákladných áut (44 až 52), tieto mali spĺňať ekologickú normu Euro 4, majitelia mali zložiť súťažnú zábezpeku 300 tis. € a ich obrat mal byť za posledné tri roky minimálne 10 miliónov €. Po medializácii týchto informácií sa Mičovskému prihlásili viacerí drobní prepravcovia, ktorí ho s podmienkou anonymity upozornili, že vec je ešte horšia, pretože víťazi tendra tento nielen extrémne predražili, ale ani nedokážu naplniť jeho podmienky, a preto si musia najímať ich, diskriminačne vylúčených podnikateľov s autami, ktoré nespĺňajú Euro 4. Navyše im víťazi vyplácajú ceny ešte nižšie, ako boli tie, za ktoré pracovali pre podnik na priamo. „Tým sa ukázala nielen falošnosť súťaže, ale odpadol aj jediný obranný argument podniku, keď tvrdil, že chcel zvýšiť ceny – čo je sám o sebe absurdný cieľ verejného obstarávania – aby prepravcovia nepreťažovali svoje autá a neničili tak cesty. Toto všetko som nemohol hodnotiť inak ako vedomé okrádanie občanov Slovenska, čo som zopakoval aj na súdnych pojednávaniach,“ potvrdil Mičovský.

V rovnakom čase Ján Mičovský so skupinou poslancov Ľubomírom Galkom, Danielom Lipšicom, Igorom Matovičom a Richardom Sulíkom podali vo veci trestné oznámenie, na základe ktorého je v súčasnosti vedené stíhanie za zločin machinácie vo verejnom obstarávaní.

Po parlamentných voľbách 2016, keď bol odvolaný dovtedajší generálny riaditeľ Lesov SR Peter Morong, vyvinul jeho nástupca Jozef Bystriansky iniciatívu s cieľom nepokračovať v súdnom konaní. Jej výsledkom je dohoda o späťvzatí žaloby, v zmysle ktorej obe strany poskytujú verejnosti toto spoločné prehlásenie:

LESY Slovenskej republiky, š.p. nespochybňujú, že poukázaním na okolnosti verejného obstarávania na odvoz dreva Ján Mičovský konal v spoločenskom záujme, čím naplnil svoje občianske povinnosti a poslanecký sľub. Ján Mičovský ako bývalý zamestnanec LESOV Slovenskej republiky pomáhal budovať dobré meno štátneho podniku. Vzhľadom na to, že Ján Mičovský podal spolu so svojimi kolegami – poslancami NR SR vo veci predmetného verejného obstarávania trestné oznámenie, na základe ktorého je v súčasnosti vedené trestné stíhanie pre zločin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, považuje štátny podnik LESY Slovenskej republiky túto okolnosť pre posúdenie správnosti, či nesprávnosti postupu vo verejnom obstarávaní za rozhodujúcu a dostatočnú, a preto žalobu na Jána Mičovského berie v plnom rozsahu späť.

Toto prehlásenie svedčí podľa Mičovského o tom, že žalobca si uvedomil nielen absurdnosť svojho postupu, keď zažaloval za kritiku opozičného poslanca, ale aj o tom, že predmetné verejné obstarávanie nebolo v poriadku. „Podnik, pre ktorého dobré meno som urobil ako zamestnanec kedysi veľa, ma svojou žalobou obral o veľa času I pokoja, no neľutujem to. Priznanie, že som konal v spoločenskom záujme v súlade s občianskymi povinnosťami je presným opakom toho, za čo ma pôvodne žaloval. Mne tým nepovedali nič nové, no odkázali verejnosti, čosi dôležité – že pri stretnutí so zlom nemáme mlčať!“ prehlásil bývalý poslanec Mičovský, ktorý bol v roku 2009 iniciátorom vystúpenia lesníkov voči netransparentnému konaniu vedenia Lesov SR, ktoré vstúpilo do histórie podniku ako „udalosti 24.júna. „Je však veľmi dôležité, aby sme pri boji so zlom neostali sami. Preto chcem aj na tomto mieste vyjadriť svoje verejné poďakovanie pánovi Danielovi Lipšicovi, poslancovi NR SR, ktorý mi poskytol nielen nezištnú profesionálnu pomoc brilantného advokáta, ale aj pomoc výsostne ľudskú, ktorá bola pre mňa rovnako dôležitá. Ak sa v súvislosti s politikou dá používať slovo ušľachtilosť, tak toto je preň pravá chvíľa. Takto sa správajú tí politici, ktorí nechodia do parlamentu s úmyslom napĺňať svoje egá, ale meniť Slovensko na spravodlivejšiu krajinu čestných ľudí,“ zdôraznil Ján Mičovský.

„Svoju pomoc som ponúkol kolegovi Mičovskému s vedomím, že bojuje za vec verejnú. Som rád, že sme mohli spolu viesť tento dobrý boj a verím, že nielen zásadový postoj Jana Mičovkého, ale paradoxne aj premenlivý postup žalobcu, z ktorého možno vyčítať veľmi veľa, bude inšpirujúcim krokom k posilneniu občianskej odvahy, ktorá je pre protikorupčné ozdravenie Slovenska tou najlepšou terapiou,“ dodal Daniel Lipšic.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program