Liba, Tóth – Poslanci OĽANO presadili zmenu zákona, ktorá môže priniesť efektívnejšiu samosprávu Košíc

Poslanci OĽANO presadili zmenu zákona, ktorá môže priniesť efektívnejšiu samosprávu Košíc

Poslanci Národnej rady SR za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti – OĽANO Peter Liba, Vojtech Tóth a Erik Ňarjaš presadili novelu zákona o meste Košice, na základe ktorej bude v budúcnosti možné ľahšie zmeniť počet a usporiadanie mestských častí v meste.

Ako upozornil hlavný predkladateľ návrhu Peter Liba, tento problém bol dlhodobo neriešený. „Mesto tvorí až 22 mestských častí, čo je viac než v Bratislave alebo Budapešti. Keď sa pozrieme na aktuálne čísla, zistíme, že až tri mestské časti v meste Košice majú menej ako tisíc obyvateľov, pričom najväčšia mestská časť Západ má až 40-tisíc obyvateľov. Napriek týmto nepomerom musí mať každá mestská časť prirodzene vlastnú samosprávu, starostov, úrady a miestne zastupiteľstvá.“

Peter Liba navrhol spolu s ďalšími predkladateľmi nový model zlučovania mestských častí, ktorým sa vypúšťa možnosť mestskej časti zablokovať zmenu prostredníctvom miestneho referenda. „Dotknutá mestská časť mala prirodzene vždy záujem zablokovať svoje zrušenie prostredníctvom miestneho referenda, aby neprišla o svoje samosprávne orgány. V novom návrhu sa preto možnosť blokácie referendom vypúšťa a rozhodnutie mestského zastupiteľstva bude mať možnosť zastaviť Rada starostov, ktorému sa umožňuje využiť právo veta voči uzneseniu mestského zastupiteľstva. Mestské zastupiteľstvo môže následne prelomiť zamietavé stanovisko Rady starostov, a to vyššou, kvalifikovanou väčšinou – 3/5 väčšinou všetkých poslancov zastupiteľstva,“ vysvetlil P. Liba.

Spolupredkladateľ Vojtech Tóth privítal, že sa týmto návrhom posilňujú právomoci mestského zastupiteľstva, ktoré je hlavným nositeľom samosprávy v meste Košice. „Touto novelou sa vypúšťa príloha zákona, v ktorej sú vymenované mestské časti. Budúce zmeny v usporiadaní sa vykonajú prostredníctvom zmeny štatútu mesta. Predpokladám, že poslanci mestského zastupiteľstva v Košiciach začnú debaty o tom, ako zefektívniť fungovanie mesta,“ dodal V. Tóth.

„Novela zákona nadobudne účinnosť 1. mája tohto roku. Chcem zdôrazniť, že touto zmenou sa žiadna konkrétna mestská časť neruší a bude len na mestskom zastupiteľstve v Košiciach, aký model fungovania samosprávy si zvolí.“ uzavrel Peter Liba.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program