Ľudskoprávny výbor NR SR sa dohodol na kandidátoch na komisára pre deti

Výbor Národnej rady SR pre ľudské práva a národnostné menšiny sa dohodol na kandidátoch na pozíciu komisára pre deti. Výbor navrhol parlamentu sedem kandidátov.

„Mená siedmich kandidátov, ktorých výbor odporučil sú: Natália Blahová, Jitka Hasíková, Katarína Hatráková, Jozef Mikloško, Anna Niku, Ondrej Prostredník a Mária Vargová. Výbor zároveň neodporučil kandidátku Katarínu Szabovú, keďže nesplnila zákonné podmienky,” informoval podpredseda výboru Peter Pollák ml. (OĽANO).

Zákon stanovuje, že kandidát musí doložiť aspoň 5 podporných stanovísk od občianskych združení alebo neziskových organizácií, ktoré majú v predmete činnosti ochranu práv detí, pričom sa tomu mali venovať uplynulých 5 rokov. „Vzhľadom na to, že pri mnohých organizáciách nebolo jednoduché určiť, či spĺňajú, alebo nespĺňajú podmienky, výbor ešte pred začiatkom vypočúvania vyzval kandidátov, aby doložili stanovy jednotlivých organizácií, alebo iné doklady, ktoré jasne preukážu ich činnosť za uplynulých 5 rokov,” povedal Pollák ml.

„Pri K. Hatrákovej sme neuznali napríklad organizáciu, ktorá sa venuje odsúdeným. Napriek tomu podmienky splnila, keďže ju podporil dostatočný počet overených organizácií. Rovnako aj pri kandidátke A. Niku sme niekoľko podporných stanovísk neakceptovali, no nakoniec podmienky splnila. K. Szabovú podporilo len 5 organizácií a niektoré z nich sme akceptovať nemohli, pretože nespĺňali právnu formu a nedokázali hodnoverne preukázať svoju činnosť,” priblížil priebeh vypočúvania kandidátov Pollák ml.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program