M. Sopko: Ochrana učiteľov by mala zostať výlučnou právomocou odborov

Návrh rezortu školstva na vytvorenie profesijnej komory pre učiteľov je podľa tieňového ministra školstva Miroslava Sopka z hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) nasmerovaný na ich umlčanie. Ministerstvo v nej chce zlúčiť potreby profesorov univerzít s učiteľkami materských škôl. Komora by mala byť dôležitá pre zvýšenie profesionality pedagogickej profesie, no súčasná komunikácia medzi ministerstvom a zástupcami učiteľov ukázala na nevhodný spôsob, akým má vzniknúť a komu môže byť podriadená.

Tieňový minister školstva Miroslav Sopko hovorí: „Motivácia ministerky M. Lubyovej, ktorá hovorí, že sa jej nechce rokovať s rôznymi názorovými skupinami, je desivá. Je svätou povinnosťou ministra rokovať s rôznymi názorovými frakciami, objektívne zohľadniť mieru ich reprezentatívnosti a robiť rozhodnutia tak, aby mohla byt realizovaná čo najširšia škála názorov. Inak sa tento prístup rezortu bude vnímať len ako ignorancia názorovej plurality.”

Medzi úlohy komory by malo predovšetkým patriť organizovanie a zabezpečovanie kontinuálneho vzdelávania pedagogického a odborného zamestnanca ako aj štátne overenie získaných profesijných kompetencií v podobe atestácií. „V žiadnom prípade by nemala zasahovať do kompetencií odborov, ako to navrhuje ministerka. Ochrana učiteľov v pracovno právnych vzťahoch by mala zostať výlučnou právomocou odborov,” dodal Miroslav Sopko.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program