M. Sopko: Tým najbiednejším v školstve zostali oči pre plač

Nariadením vlády zo 14. decembra 2016 sa ustanovila nová stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Podľa poslanca za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO-NOVA)  Miroslava Sopka zostala – aj po 4% zvýšení platov nepedagogickým zamestnancom – podľa navýšených platových tabuliek veľká časť platov kuchárok, upratovačiek a školníkov stále pod hranicou minimálnej mzdy. Zo zákona musia zamestnávatelia garantovať svojim zamestnancom minimálnu mzdu, školy sú tak nútené hľadať zdroje, ktorými dofinancujú ich platy aspoň na toto minimum.
“Je neprijateľné, ak štát v jednom zákone povie, že minimálna slušná odmena za prácu je 435 € a vzápätí vydá nariadenie, v ktorom povie, že kuchárky si túto najnižšiu slušnú odmenu nezaslúžia. Na jednej strane štát vyhlasuje, že v plnej miere financuje školy a na druhej strane nie je ochotný uvoľniť ani minimálne potrebné množstvo peňazí. A farizejsky to pokryje v legislatíve nariadením vlády, ktoré odporuje zákonu,” tvrdí Miroslav Sopko.
Preto vyzval Vládu SR, aby sa touto nespravodlivosťou, ktorá hraničí s bezohľadnosťou a neúctou voči našim kuchárkam, upratovačkám, školníkom a ďalším nepedagogickým zamestnancom, okamžite zaoberala. “A musia prijať také riešenia, aby tieto finančné prostriedky mali školy cez normatív hneď k dispozícii a prestali byť tlačené do bezvýchodiskovej situácie.”

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program