Miesto naháňania kreditov budú učitelia zbierať príplatky. Školstvo sa však nezlepší

Ministerstvo školstva ukázalo nové pravidlá ako sa učitelia môžu posúvať v kariére. Eurá, ktoré doteraz nazbierali za rôzne druhy vzdelávaní, uvidia vo výplate už iba 5 rokov. Kto bude študovať, môže dostať nový príplatok za profesijný rozvoj. Opäť sa zavádza sedemročný limit aj 12-percentný strop, ktoré boli i v pôvodnom Mikolajovom modeli.

Podľa tieňového mistra školstva za OĽANO Miroslava Sopka, navrhované zmeny neriešia zásadný problém, ktorým je kvalita vzdelávania. Novinky totiž neznamenajú, že lepšie ohodnotení budú tí učitelia, ktorí viac pracujú so žiakmi. Jednotlivé druhy školení nie sú spravodlivo a rovnomerne ocenené. Najviac si prilepšia učitelia, ktorí si rozšíria kvalifikáciu, aby mohli učiť viac predmetov, ale pedagógovia, ktorí sa budú zdokonaľovať vo svojom vlastnom predmete a prinášať v ňom inovatívne formy učenia dostanú menej. Ministerka školstva tak opäť rieši skôr kvantitu ako kvalitu. Nedostatok pedagógov sa však nemôže riešiť tak, že jeden učiteľ bude učiť viac predmetov. V hnutí OĽANO chceme, aby učiteľské povolanie bolo atraktívne. V blízkej dobe musí dôjsť k podstatnému zvýšeniu platov učiteľov, ktorí nebudú nútení venovať svoj čas a energiu zbieraniu rôznych príplatkov na úkor vzdelávania detí. Okrem toho by mali byť všetky druhy vzdelávania rovnocenne ohodnotené, aby sme zvýšili kvalitu výučby,“zdôraznil Miroslav Sopko.

Komplikovaný systém profesijného rozvoja, ako ho nastavila pani ministerka Lubyová, nepriláka veľmi potrebných mladých pedagógov. Jedinou cestou je zvýšenie atraktivity a profesionalizácie pedagogických fakúlt, prepracovaný systém kariérnych stupňov, ktorý ocení skúsenosti skutočných profesionálov a zvýšenie nárokov na kvalitný výber riaditeľov škôl.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program