Mimoriadny ľudskoprávny výbor riešil porušenie listového tajomstva a práva na ochranu súkromia

Predsedníčka výboru NRSR pre ľudské práva a národnostné menšiny Erika Jurinová dnes viedla mimoriadne zasadnutie výboru, ktorý riešil porušenie listového tajomstva a práva na ochranu súkromia odosielateľov a adresátov zo strany Národnej rady SR.

„Pozvali sme aj predsedu NR SR Andreja Danka, poslal však iba ospravedlňujúci list, aj to len mailom, a neposlal za seba žiadnu náhradu. Ospravedlnil sa aj poslanec Ridoško, podpredseda tohto výboru a Dankov stranícky kolega. Je nám veľmi ľúto, že Danko neprišiel povedať názor k tak vážnym udalostiam v Národnej rade, že neprišiel veci kompetentne vysvetliť. Predseda NR SR by mal byť najmä strážcom zákonnosti a ústavnosti…“ poznamenala E. Jurinová, poslankyňa za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO-NOVA).

„Nazvala by som to až tupou bohorovnosťou – Danko nielenže neprišiel problém vysvetliť, ale ani tým nikoho nepoveril,“ hovorí členka výboru a poslankyňa Anna Verešová. „Vyhovárať sa na úradníkov – to je už na Slovensku akási kultúra: Neprevziať zodpovednosť za to, k čomu som dostal všetky kompetencie. Preteká kalich trpezlivosti ľudí, lebo sa to týka najvyšších štátnych činiteľov.“

Prítomných bolo 8 členov výboru, uznesenie napokon neprešlo, keďže štyria koaliční poslanci sa zdržali hlasovania – Edita Pfundtner (Most-Híd), Mária Janíková, Augustín Hambálek a Ľubomír Želiezka (všetci Smer).

V neschválenom uznesení poslanci konštatovali, že:
1. Predseda Národnej rady SR Andrej Danko sa z účasti na zasadnutí výboru bez udania dôvodu ospravedlnil a nikoho nepoveril, aby ho pri podávaní vysvetlenia zastúpil.
2. Postoj predsedu NR SR Andreja Danka považuje za neprijateľné ignorovanie oprávnených požiadaviek Výboru pre ĽPaNM pri posudzovaní porušovania základných ľudských práv a slobôd garantovaných medzinárodnými dohovormi a Ústavou SR.

Zároveň poslanci žiadali doplniť informácie o nasledovné údaje:
1. predložiť protokol došlej a zadržanej pošty od začiatku 7. volebného obdobia do 7. apríla 2017
2. predložiť protokol došlej a zadržanej pošty od 7. apríla 2017 doteraz
3. predložiť písomnú informáciu v takejto štruktúre:
a) menný zoznam adresátov a počet zásielok, ktoré boli kontrolované otvorením od začiatku 7. volebného obdobia do 7. apríla 2017
b) menný zoznam adresátov a počet zásielok, ktoré boli zadržané od začiatku 7. volebného obdobia do 7. apríla 2017
c) menný zoznam adresátov a počet zásielok, ktoré boli kontrolované otvorením od 7. apríla 2017 doteraz
d) menný zoznam adresátov a počet zásielok, ktoré boli zadržané od 7. apríla 2017 doteraz
e) menný zoznam oprávnených osôb, ktoré boli oboznamované s tým, že zásielky boli zadržané
f) poskytnúť presný technický postup nakladania so zadržanými zásielkami a informáciu, kde sa nachádzajú zadržané zásielky teraz
g) poskytnúť informáciu, ako sa nakladá so zásielkami, ktoré sú adresované bývalým poslancom NRSR, resp. ľuďom, ktorí nie sú poslancami ani zamestnancami NR SR (napr. asistenti)
h) poskytnúť informáciu, ako sa postupuje pri spracovanie elektronickej pošty, resp. predložiť pokyny týkajúce sa tohto postupu

„Keďže Andrej Danko nedodal tieto základné informácie, požiadam ho listom, aby mi ich čo najskôr poskytol,“ uzavrela Erika Jurinová.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program