Miroslav Sopko vyzýva ministra Plavčana, aby zastavil hroziacu segregáciu v materských školách

V máji ministerstvo prijalo dokument vypracovaný Štátnym pedagogickým ústavom pod názvom Vzdelávacie programy pre deti so zdravotným znevýhodnením pre predprimárne vzdelávanie, ktorý má vstúpiť do platnosti 1. septembra 2017. Ide o metodicky nesmierne sofistikovaný 283 stranový dokument, ktorý plní v zmysle zákona doplnok k štátnemu vzdelávaciemu programu.

„Pri jeho tvorbe došlo k závažným metodologickým chybám, ktoré znemožňujú nielen inklúziu a integráciu, ale aj dramaticky komplikujú administratívnu prácu učiteliek materských škôl,“ uviedol poslanec hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti Miroslav Sopko. „Napríklad, kým zdravým deťom postačuje zaoberať sa pozorovateľnými znakmi živočíchov, mentálne postihnuté deti majú poznať voľne žijúce živočíchy a živočíchy chované pre úžitok, čo je dokonca v rozpore s novou koncepciou prírodovedného vzdelávania. Je to rovnaký nezmysel, ako vytvoriť tréningový bežecký program pre deti s detskou mozgovou obrnou a deti s autizmom učiť prezentačným zručnostiam,“ pokračoval.

Podľa M. Sopka učiteľky v materských školách budú musieť každý deň pracovať navyše s každým zdravotne znevýhodneným dieťaťom, aby vedelo a zvládalo viac, než jeho zdraví rovesníci. „Samozrejme, všetko budú usilovne dokumentovať, administrovať, čo navýši byrokraciu do nepredstaviteľných rozmerov. Navyše je absolútne logické, že tento „úchvatný“ dokument predpokladá pri každom úkone asistenta. Inšpirácia návrhmi opozície, aby asistent bol nárokovateľný, je teda nesporná,“ povedal poslanec Sopko, podľa ktorého je v tom prípade zvláštne, že zatiaľ čo návrhy opozície neprejdú, v takýchto dokumentoch si to ministerstvo schválilo.

„Rozhodne sa v našom štáte neleňoší, nespí na vavrínoch, učíme sa na deťoch presne tak ako sa ony učia pred vstupom do vzdelávacieho systému na vlastných chybách. Používame na to učiteľky, aby sa „neflákali po štrajkoch“, ale si svoj plat dokázateľne, najmä objemom administratívnej práce, zaslúžili,“ vyjadril sa Sopko a pokračoval: „Dôrazne vyzývam ministra Plavčana, aby túto chybu okamžite napravil a zrušil účinnosť tohto dokumentu od septembra 2017. Zároveň ho žiadam, aby dal vypracovať opravené dodatky za účasti odbornej komisie pre predprimárne vzdelávanie a odborníkov, ktorí vytvorili v súčasnosti platný školský vzdelávací program pre materské školy,“ uzavrel poslanec OĽANO Miroslav Sopko.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program