Mocenský zápas v Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti?

Poslankyňa za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO-NOVA) Erika Jurinová upozorňuje na totálny chaos, ktorý vznikol v spoločnosti Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (ZsVS). Jurinová tiež upozorňuje médiá, že už v pondelok 19. júna o 8.00 h bude v Nitre zasadať Dozorná rada ZsVS.

Ešte vlani sa na Jurinovú obrátili poškodení stavbári, upozorňujúci na nevyplácanie faktúr v projekte ČOV Sever, ktorého investorom je práve ZsVS. ZsVS zabezpečuje dodávku pitnej vody pre 507 miest a obcí.

„Celá vec je pre mňa mimoriadne pálčivá, nakoľko už dlhšiu dobu osobne sledujem kauzu okolo nevyplácaných stavebných prác v rámci projektu ČOV Sever s objemom investícií vyše 80 mil. eur, spolufinancovaný z eurofondov. V tejto veci som sa opakovane dožadovala poskytnutia informácií a osobne som sa zúčastnila zasadnutia predstavenstva a apelovala na zodpovednejšie kroky k vyriešeniu kauzy. Dnes je zrejmé, že k náprave nedošlo a jedinou zmenou je, že Ing. Ján Podmanický už nie je generálnym riaditeľom,“ hovorí Jurinová.

ZsVS v zmysle stanov riadi 7-členné predstavenstvo, ktoré 5. júna 2017 pomerom hlasov 4:3 zvolilo nového generálneho riaditeľa, dovtedajšieho výrobno-technického riaditeľa Ing. Š. Štefeka. Po hlasovaní, zrejme na protest, sa vzdal funkcie predsedu predstavenstva Doc. Ing. Jozefa Dvonč, CSc., primátor Nitry. Na druhý deň 6. júna zaslal J. Dvonč všetkým členom dozornej rady list, v ktorom vzal späť svoje vzdanie sa a zároveň spochybnil zvolenie Š. Štefeka za generálneho riaditeľa.

Hlas Ing. M. Tomčányiho, primátora Serede bol podľa Dvonča neplatný, nakoľko funkcia člena predstavenstva údajne zanikla dňa 15. februára 2016, uplynutím 5 rokov od jeho zvolenia. Toto tvrdenie opiera o ustanovenie Obchodného zákonníka, pričom ale v stanovách ZsVS je funkčné obdobie člena predstavenstva štvorročné a končí až dňom zvolenia jeho nástupcu. Následne 7. júna 2017 došlo k výmazu Ing. M. Tomčányiho z obchodného registra, a to ku dňu 15. februára 2016. Z registra je tiež zrejmé, že aj ďalšiemu členovi predstavenstva, Ing. Š. Mišákovi rovnako skončilo funkčné obdobie dňom 19. decembra 2016, no túto skutočnosť v liste J. Dvonč akosi zabudol uviesť, a Ing. Š. Mišák je tak ku dnešnému dňu stále členom predstavenstva.

Jurinová sa znepokojene pýta: „Ako je možné, že predseda predstavenstva Jozef Dvonč, primátor Nitry, takto spochybňuje riadne prijaté uznesenie predstavenstva tvrdením, ktoré je v rozpore so stanovami? Nevie, že každý člen predstavenstva zvolený dozornou radou vykonáva svoju funkciu až do zvolenia nového člena? Podľa rovnakého metra, ktorý použil voči Ing. M. Tomčányimu, by mala funkcia a právo hlasovať zaniknúť aj ďalšiemu členovi predstavenstva Š. Mišákovi. Ale ten predsa hlasoval rovnako ako predseda Dvonč – tak nie je potrebné sa tým zaoberať? Chce azda Dvonč spochybniť všetky hlasovania predstavenstva viac ako rok dozadu? Svojim nekompetentným vedením a pošliapavaním stanov spôsobuje právny zmätok a chaos vo fungovaní predstavenstva. Pri spoločnosti, ktorá narába s majetkom 440 miliónov eur, však toto považujem za mimoriadne znepokojujúce, nakoľko akékoľvek protizákonné kroky môžu viesť k praktickému znefunkčneniu spoločnosti, ktorá dodáva pitnú vodu pre viac ako 900 tisíc občanov. Apelujem preto na všetkých akcionárov, zástupcov obcí a miest, členov dozornej rady a predstavenstva, aby sa už v pondelok na mimoriadnom zasadnutí dozornej rady touto situáciou bezodkladne as mimoriadnou vážnosťou zaoberali a ukončili protiprávny stav,“ hovorí na záver Jurinová.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program