Na zahraničnom výbore sme jasne odsúdili akt ruskej agresie

Zahraničný výbor NR SR dnes na svojom rokovaní schválil uznesenie, ktoré odsudzuje ruskú agresiu voči Ukrajine. Jeho znenie navrhol poslanec Andrej Stančík (OĽANO).

„Zo strany Ruskej federácie došlo k hrubej vojenskej agresii na Ukrajinu, čím Ruská federácia hrubo porušila medzinárodné právo, ako aj Minské dohody, ku ktorým sa zaviazala,” píše sa v úvode. Výbor súčasne vyjadril solidaritu s Ukrajinou a pripomenul, že SR naďalej stojí na strane medzinárodného práva a jasne podporuje suverenitu a územnú celistvosť Ukrajiny.

„Tiež sme vyzvali vládu SR, aby sa v úzkej koordinácii so spojencami EÚ a NATO pripojila k spoločnému postoju a k sankciám, ktoré budú adresované voči ruskému režimu a voči tým, ktorí sa priamo podieľajú na agresii voči Ukrajine. Rovnako sme deklarovali, že otázka členstva Ukrajiny v NATO musí byť výsledkom suverénneho rozhodnutia Ukrajiny a členských štátov aliancie,” povedal Stančík.

Podľa poslanca „je našou morálnou povinnosťou zastať sa Ukrajiny. O to viac, že sami máme s agresívnou politikou Kremľa bohatú historickú skúsenosť. Stačí si spomenúť na to, ako nám prišli Sovieti ‘pomôcť pred kontrarevolúciou’ a údajnou ‘hroziacou agresiou zo strany NATO’ v roku 1968. Okupácia nás stála nielen veľa zmarených životov, ale aj úplné potlačenie ľudských práv, zmrzačenie občianskej spoločnosti, či veľké škody na hospodárstve a životnom prostredí. Aj preto si musíme vážiť naše doslova historické šťastie, že sme sa včas a úspešne začlenili do bezpečnej a prosperujúcej časti sveta,” uzatvára Stančík.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program