Národná rada nie je vaša firma, pán predseda Danko!

“Som šokovaný a rozhorčený najnovšou výtržnosťou predsedu NR SR, ktorý sa rozhodol – z dôvodov viac než komických – zmeniť siluetu Bratislavy a osadiť za peniaze  daňových poplatníkov pred NR SR 30-metrový stožiar. Má ísť o stožiar vo výške cca desiatich poschodí, čo by vytvorilo zásah aj do obrazu Hradu.
Zámer považujem za nezmyselné plytvanie verejnými prostriedkami, pretože stožiare vlajkoslávy pri NR SR stoja od jej vzniku, sú viditeľné a doposiaľ nikto nesignalizoval žiaden problém s viditeľnosťou štátnej zástavy pred NR SR.
Pokiaľ je mi známe, plán pána A. Danka na 30-metrový novotvar, ktorý by výškou atakoval aj dominantu mesta, neposúdili odborníci, hoci má zásadne zmeniť charakter verejného priestoru  pred NR SR. Verejnosti nie sú známe mená architektov, ktorý navrhli túto urbanistickú zmenu, ani finančné náklady na stožiar.
Preto tento postup Kancelárie NR SR a predsedu NR SR nemožno označiť inak, ako netransparetný a svojvoľný. Žiadam predsedu NR SR, aby Kancelária NR SR od výstavby 30-metrového stožiara okamžite upustila.”

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program