Návrh Jurinovej a Gaborčákovej na pomoc opatrovateľom a asistentom ZŤP koaliční poslanci schválili až potom, ako si ho privlastnili

Poslankyne hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) Soňa Gaborčáková a Erika Jurinová ešte v septembri upozornili na nespravodlivosť zo strany štátu voči opatrovateľom a asistentom zdravotne ťažko postihnutých. Ich návrhmi zákonov sa koaliční poslanci inšpirovali až teraz.

Podľa Eriky Jurinovej poslanci hnutia OĽANO pravidelne a systematicky predkladajú návrhy zákonov, ktoré majú za cieľ pomôcť nielen zdravotne ťažko postihnutým ľuďom, ale aj ich opatrovateľom a asistentom. „Zákony, ktoré predkladá hnutie OĽANO, vedia reálne pomôcť odkázaným a chorým osobám. Pravidelne sa však stretávajú s nepochopením tejto vlády. Nielenže za ne koaliční poslanci nehlasujú, v pléne o nich ani len nediskutujú,“ uviedla Jurinová a pripomenula zákon o nespravodlivosti páchanej na opatrovateľoch, ktorý poslanci OĽANO predkladali na septembrovej schôdzi. „Žiadny poslanec koalície nepovedal ani jedno slovo, len jednoducho za tento zákon nezahlasovali. Vrcholom je, že na októbrovej schôdzi sa ním koaliční poslanci inšpirovali a podali ho ako pozmeňovací návrh. Považujeme to len za politikárčenie. Napriek tomu sme radi, že práca opozície otvára možnosti pre zlepšenie situácie ľudí, ktorí sa starajú o tých najslabších,“ vyjadrila sa Erika Jurinová.

Soňa Gaborčáková tvrdí, že kvôli neschopnosti štátu, ktorá spočívala v nespolupráci medzi UPSVaR a Sociálnou poisťovňou prichádzali rodinní opatrovatelia ťažko zdravotne postihnutých ľudí o roky dôchodkového poistenia. „Predkladali sme návrh zákona, na základe ktorého by opatrovateľom, ktorým sa nezarátali roky do dôchodku za opatrovanie o ťažko postihnutého člena domácnosti, boli zarátané spätne. Bol to jeden z ďalších návrhov zákonov na podporu osobám, ktoré patria do oblasti dlhodobej starostlivosti, ktorej sa venujem systematicky,“ uviedla Gaborčáková.

Podľa Gaborčákovej je nespravodlivé, že tento stav trvá už niekoľko rokov a nikoho z vlády tento problém doteraz nezaujímal. „O probléme opatrovateľov museli vedieť minimálne pobočky Sociálnej poisťovne, ústredie, úrad práce a ministerstvo. Ja som bola svedkom, ako matky detí so zdravotným postihnutím plakali, keď museli vyplatiť sociálnej poisťovni stovky eur, aby im vôbec vznikol nárok na vyplácanie dôchodku. Paradoxne, museli si zaplatiť obdobie, v ktorom preukázateľne riadne opatrovali svoje deti,“ povedala Gaborčáková, podľa ktorej mali z tohto titulu nárok byť povinne dôchodkovo poistení.

„Opatrovatelia si nemali z čoho vyplatiť roky poistenia, ktoré im chýbali do dôchodku a museli si peniaze požičať. Kolegyňa Shazhad má takýchto podnetov niekoľkonásobne viac,“ pripomenula poslankyňa Gaborčáková, ktorá zároveň upozornila na ďalšiu nespravodlivosť. „Opatrovateľom, ktorí sa starajú o deti s ŤZP, úrady práce krátia príspevok na opatrovanie aj počas letných prázdnin, hoci sa o deti starajú 24 hodín denne, alebo keď senior opatrovaný doma ide do nemocnice a je tam viac ako 30 dní. Túto nespravodlivosť sme chceli napraviť na októbrovej schôdzi, ale náš návrh zákona opäť nebol schválený,“ dodala Gaborčáková.

Poslankyne napriek všetkému vítajú, že zákony z dielne OĽANO sú skôr či neskôr zapracované do vládnych návrhov či do návrhov koaličných poslancov, pretože ich cieľom je pomôcť obyčajným ľuďom, ktorí na spravodlivejšie riešenia čakajú dlhé roky.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program