Nechajme učiteľov učiť

Podpredsedníčka výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Veronika Remišová a člen výboru Miroslav Sopko (poslanci za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO-NOVA), ohlásili na Deň učiteľov iniciatívu za debyrokratizáciu školstva. Zároveň vyzvali ministra školstva Petra Plavčana, aby systematicky znižoval zbytočnú administratívnu záťaž pre učiteľov tak, aby sa učitelia mohli venovať predovšetkým učeniu.

„Problémom v školstve nie je len nedostatok peňazí, ale aj nadmerná byrokracia. Niektoré úkony učitelia musia robiť duplicitne, iné sú nadbytočné a zaťažujúce. Osobitným problémom v školstve je nízka miera elektronizácie. Tá by pritom mohla zjednodušiť učiteľom administratívu a odstrániť povinnosť viesť dokumentáciu v papierovej forme. Chceme začať dialóg s odbornou verejnosťou a pripraviť konkrétne kroky na odstránenie zbytočnej byrokracie na školách. Učitelia by mali hlavne učiť a venovať sa svojim žiakom, nie zbytočným papierom,“ povedala Veronika Remišová. Podľa výskumu klímy pedagogického zboru, ktorý realizoval NÚCEM, až jednu tretinu slovenských učiteľov často alebo veľmi často značne zaťažujú administratívne povinnosti v škole.

Už na túto schôdzu pripravilo hnutia OĽANO-NOVA novelu školského zákona, ktorá by mohla zjednodušiť učiteľom život. Predkladateľ Miroslav Sopko upozornil, že znižovanie administratívnej náročnosti je nevyhnutným predpokladom, aby sa prestalo mrhať s energiou učiteľov. „Prvým opatrením, ktoré sme pripravili, je návrh zákona, ktorý umožní školám archivovať elektronickú triednu knihu bez toho, aby sa musela na konci školského roka vytlačiť,“ vysvetlil Sopko.

„Súčasné znenie školského zákona totiž stanovuje, že triedna kniha vedená v elektronickej forme sa najneskôr na konci príslušného školského roka vytlačí v listinnej podobe, podpíše a opatrí odtlačkom pečiatky školy alebo školského zariadenia. Keďže už v súčasnosti platný zákon umožňuje viesť triednu knihu v elektronickej podobe, tak nutnosť triednu knihu vytlačiť a takýmto spôsobom archivovať je zbytočnou byrokratickou záťažou pre školy a školské zariadenia,“ uviedol Sopko s tým, že zákon o archívoch a registratúrach taktiež umožňuje archiváciu dokumentov aj v inej ako tlačenej podobe, pričom podľa zákona o archívnictve je archivácia elektronických záznamov rovnocenná papierovým.

Poslanci uvádzajú, že ďalšie zmeny v znižovaní administratívnych úkonov pre učiteľov a školy by sa mali týkať prehodnotenia a zjednodušenia niektorých koncepčných dokumentov a správ, ako aj povinnosti štatistického vykazovania. Takisto by sa mali vytvoriť elektronicky editovateľné vzory pre čo najväčší počet tlačív a dokumentov, ktoré musia učitelia vypĺňať. Zoznam konkrétnych požiadaviek na debyrokratizáciu školstva predstavia poslanci v priebehu nasledujúceho mesiaca, tak, aby sa do začiatku školského roka mohli uviesť do praxe.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program