Očisťujeme trhové prostredie, naprávame zákon o tepelnej energetike

Poslanci hnutia OĽANO Peter Kremský a Milan Vetrák informovali o novele zákona o tepelnej energetike, ktorá prešla v parlamente do druhého čítania. Novela napĺňa časť programového vyhlásenia vlády pre oblasť energetiky, kde sa vláda zaväzuje vytvoriť podmienky pre transparentné a férové trhové pravidlá a ceny energií.

Poslanci chcú zákonom prispieť k liberalizácii trhových podmienok a férovejším podmienkam pri cenách dodávok tepla. “Ak jedna bytovka platí trojnásobnú cenu oproti inej, ktorá si vykuruje sama, niečo nie je v poriadku a princíp konkurencie nefunguje. Konkurencia je pritom najlepším liekom na predražovanie tepla. Ak dodávateľ čelí riziku možného odpájania bytoviek, veľmi dobre si rozmyslí, akú cenu im ponúkne. A to chceme týmto návrhom aj dosiahnuť,” priblížil Kremský.

V praxi sa totiž vyskytujú prípady, že sa navyšujú koncové ceny tepla pri reťazení  dodávateľov v reťazci dodávky tepla od výroby až po koncový odber. Dôvodom je, že chýba  vhodná zákonná úprava primárnej a sekundárnej časti zariadení na rozvod tepla. Len ak zákon jednoznačne vymedzí typy zariadení na výrobu, rozvod a spotrebu tepla, môže Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) nastaviť pravidlá cenovej regulácie. Cieľom je, aby takéto reťazenie nemalo vplyv na ceny tepla.

“Snáď všetci máme záujem na tom, aby ľudia na Slovensku platili za energie primerané ceny. My sme v tomto návrhu zákona zvolili dva spôsoby, ako sa dostať k primeranej cene. V prvom rade riešime zákaz tzv. reťazenia cien. Ide o to, že ak viacero podnikateľov vlastní tepelnú infraštruktúru od jej začiatku až ku konečnému spotrebiteľovi, v praxi často dochádza k tomu, že si nabaľujú ceny prostredníctvom obchodných marží. Práve na základe tohto zákona bude môcť ÚRSO vydať ďalšie právne predpisy, ktorými marže zastropuje,” vysvetlil Milan Vetrák.

Z tohto dôvodu poslanci navrhujú zaradiť do zákona potrebné definície pojmov zariadenie na rozvod tepla, odovzdávacia stanica tepla a odberné tepelné zariadenie. Ide o pojmy zaužívané v praxi, v minulosti tvoriace integrálnu súčasť zákona ustanovujúceho podmienky výkonu regulovaných činností v teplárenstve. Definície pojmov vzťahujúcich sa k jednotlivým prvkom sústavy a siete sú takisto súčasťou právnej úpravy vzťahujúcej sa na elektroenergetiku a plynárenstvo.

K náprave zlého legislatívneho stavu nás zaväzuje nielen Programové vyhlásenie vlády, ale aj smernica Európskeho parlamentu a rady o energetickej efektívnosti. “Lehotu na jej transpozíciu máme do 30. 6. 2021. Aj preto bolo veľmi dôležité, aby sme tento návrh zákona podali, pretože keď sa nám ho podarí presadiť, bude to doslova na poslednú chvíľu”, dodal Kremský.

Video si môžete pozrieť tu.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program