Odborná konferencia “ZDRAVÉ SLOVENSKO”: Máme riešenia na neustále zhoršovanie zdravia obyvateľstva

ZDRAVÉ SLOVENSKO

Máme riešenia na neustále zhoršovanie zdravia obyvateľstva

Vo štvrtok, 8. februára 2018, sa na pôde Národnej rady SR uskutoční 4. Odborná konferencia hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) s názvom ZDRAVÉ SLOVENSKO.

Iniciatíva „Zdravé Slovensko“ sa obracia na predsedu vlády SR, ministra zdravotníctva a ministra školstva SR. „Cieľom tejto iniciatívy je zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva zmenou životného štýlu a zvýšenie pôrodnosti na Slovensku. iniciatíva vychádza z radov lekárov a zdravotníckych pracovníkov, ktorí si uvedomujú súčasný nevyhovujúci zdravotný stav slovenskej populácie, vysoký výskyt nádorových a civilizačných ochorení, ktoré napriek rôznym opatreniam neustále narastajú,“ uviedol organizátor konferencie Alan Suchánek, poslanec a podpredseda Výboru NR SR pre zdravotníctvo.

„Celá dnešná medicína je postavená „len“ na liečení pacienta, nie na tom ako predchádzať ochoreniam. S tým súvisí veľká ekonomická náročnosť takéhoto procesu s nízkou efektivitou. Keďže zdravotný stav obyvateľstva sa neustále zhoršuje, narastajú tým liečebné náklady a zvyšuje sa počet invalidizovaných pacientov,“ vysvetľuje Suchánek a pokračuje: „Výsledným efektom je zvyšujúca sa zadlženosť zdravotníctva pri zhoršujúcom sa zdravotnom stave obyvateľstva. Takto vzniká bludný kruh, kedy si na jednej strane zdravotníctvo vyžaduje neustále väčšie a väčšie finančné vstupy a na druhej strane napriek týmto vstupom naďalej narastá chorobnosť a sociálna záťaž štátu, čo si opäť vyžaduje ďalšie, nové a ešte väčšie finančné injekcie.“

Podľa Suchánka je na zlepšenie tejto situácie potrebné spraviť štrukturálne zmeny vo výchove obyvateľstva. „Treba zmeniť životný štýl obyvateľstva, zlepšiť kvalitu potravín a zaviesť do praxe „preventívnu medicínu“, ktorú budú vykonávať lekári a zdravotnícki pracovníci. Budú učiť pacientov, ako predchádzať chorobám, ako sa stravovať, ako zmeniť životný štýl, ako zamedziť fajčeniu a používaniu omamných látok, ako radikálne redukovať obezitu, cukrovku a iné civilizačné ochorenia,“ vyjadril sa Suchánek.

K naplneniu iniciatívy „Zdravé Slovensko“ je potrebné urobiť viaceré zmeny. „Iniciatíva zahŕňa napríklad zavedenie predmetu zdravoveda na základných a stredných školách a predmetu psychohygiena na stredných a vysokých školách. Dôležité budú zmeny v pohybových a stravovacích návykoch žiakov a študentov, podpora „aktívneho zdravia“ obyvateľstva či zavedenie do predgraduálnej a postgraduálnej výchovy lekárov predmet „preventívna medicína“ ako certifikovaný predmet,“ hovorí Suchánek.

Zlepšenie situácie by malo priniesť aj preplácanie konzultácií lekárom zdravotnou poisťovňou, podpora vzniku série relácií v RTVS o základoch zdravovedy a zdravého životného štýlu, sprísnenie kontrol zameraných na potravinové výrobky distribuované na Slovensko, podpora produkcie slovenských potravín alebo zavedenie povinnosti uvádzať na potravinových výrobkoch množstvo transmastných kyselín a množstvo ω3 PNMK.

Zaujímavým riešením na dosiahnutie zvýšenia pôrodnosti obyvateľstva má byť mechanizmus na podporu matiek počas materských dovoleniek štátnymi bonusmi a daňovými úľavami.

Odborná konferencia sa bude konať v Kinosále NR SR od 11:30 do 14:00 hod. Prednášať na nej budú viaceré známe tváre z oblasti zdravotníctva. Špeciálnym hosťom konferencie bude MUDr. Jozef Šuvada z Ministerstva zdravotníctva SR, ktorý odprezentuje štandardné diagnostické a terapeutické postupy vypracované slovenskými a českými odborníkmi.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program