OĽANO chce obrazovo-zvukové záznamy zo zasadnutí výborov NR SR pre verejnosť

Poslanci hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) Jozef Viskupič a Eduard Heger predstavili návrh zákona, ktorý má zvýšiť transparentnosť rokovaní NR SR a umožniť skutočnú kontrolu výborov NR SR nielen zo strany médií, ale aj širokej verejnosti.

Podľa poslanca NR SR Jozefa Viskupiča nie je dobré spoliehať sa len na záujem médií o jednotlivé výbory, ale je potrebné urobiť systémové opatrenia. Poslanec tiež upozornil, že výbory NR SR majú rovnakú vážnosť, ako plénum NR SR. „Stáva sa, že na výboroch odznie dokonca dôležitejšia a zaujímavejšia diskusia, ako v samotnom pléne NR SR. Problémom je však to, že zasadnutia výborov nie sú zaznamenávané. Ľudia totiž nechú iba počúvať o práci poslancov prostredníctvom rôznych vyhlásení, chcú ich pri práci reálne vidieť a počuť,“ vyjadril sa Viskupič s tým, že poslanci na výboroch tiež nehlasujú prostredníctvom technických zariadení, ktoré by podľa neho mali byť v dnešnej dobe štandardným vybavením. „Najmä sa nezaznamenáva kto a ako hlasuje. Zrejmý je len celkový výsledok hlasovania, ale spätne sa zo zápisnice výboru nedá dozvedieť, ktorý konkrétny poslanec hlasoval za, zdržal sa alebo hlasoval proti prijatiu návrhu,“ pokračoval poslanec. Uviedol príklad, kedy ani orgány činné v trestnom konaní nevedeli zistiť konanie poslancov na hospodárskom výbore pri zmene zákona o tepelnej energetike. Trestné konanie začalo na základe podnetu, ktorý definoval, za akú sumu sa dá zákon zmeniť. „Odhalili, že peniaze boli vyplatené, zákon bol zmenený, ale nebolo zrejmé, ktorý poslanec ako hlasoval a čo na výbore zaznelo. A tak teplárenská lobby anonymne presadila svoj záujem a ľudí uvrhla do teplárenského nevoľníctva,“ uviedol J. Viskupič.

Z hľadiska ochrany verejného záujmu je podľa poslanca NR SR Eduarda Hegera potrebné, aby informácie, ktoré zaznejú na verejnom rokovaní výborov NR SR boli zaznamenané, dohľadateľné, overiteľné a verejnosti prístupné. „Navrhujeme, aby sa z rokovaní výborov vyhotovoval obrazovo-zvukový záznam. V návrhu zákona sa tiež určuje, aby sa na výbore hlasovalo najmä prostredníctvom technických zariadení, pričom výsledky tohto hlasovania sa stanú súčasťou zápisnice zo schôdze výboru,“ priblížil návrh zákona Heger a ozrejmil, že návrh zákona výslovne neupravuje otázku zverejňovania obrazovo-zvukových záznamov, ale ponecháva sa na úpravu rokovacieho poriadku každého príslušného výboru NR SR.

Heger pokladá vyhotovovanie obrazovo-zvukových záznamov za potrebné preto, aby sa predišlo situáciám podobným príkladu z marca tohto roka, kedy poslanec Náhlik na finančnom výbore predložil pozmeňujúci návrh, ktorý mal až deväť strán. „Pozmeňujúce návrhy sú na to, aby sa robili drobné úpravy a malé zmeny. Deväť-stranový dokument je už novela, ktorá má prejsť medzirezortným pripomienkovaním, aby sa k nej mohla vyjadriť odborná verejnosť a dotknutné sektory. Mnohokrát je to obchádzané práve spôsobom, že sa to dostane na výbor. Dokonca častokrát bez ohlásenia, čiže ani novinári nevedia, čo presne je predkladané a aká je argumentácia,“ vyjadril sa Heger s tým, že všetky spomenuté súčasne nastavené systémy nie sú v súlade s transparentnosťou.

Ďalším krokom k väčšej transparentnosti rokovania parlamentu má byť podľa Jozefa Viskupiča zavedenie elektronickej dochádzky poslancov NR SR. Podstatou tohto bodu je nahradenie doterajšieho spôsobu zisťovania účasti poslanca NR SR na rokovaní jej orgánov prostredníctvom podpisovania sa do knihy novým spôsobom, a to využitím moderných informačno-komunikačných prostriedkov. „Každý poslanec po zložení sľubu obdrží čipovú identifikačnú hlasovaciu kartu, prostredníctvom ktorej možno jednoducho, efektívne a zároveň nesporne zistiť, či sa poslanec zúčastňuje rokovaní schôdze alebo jej orgánov,“ dodal Viskupič, podľa ktorého má návrh zákona výrazne pozitívny vplyv na informatizáciu spoločnosti.

Novela zákona je predložená a parlament o nej bude rokovať na septembrovej schôdzi.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program