OĽANO k vyjadreniam ministerky zdravotníctva ku kauze záchrankového tendra: Andrea Kalavská mätie verejnosť a potvrdzuje svoju nekompetentnosť

Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská včera svojou reakciou na tlačovú konferenciu podpredsedu Výboru NR SR pre zdravotníctvo Mareka Krajčího opäť potvrdila svoju nekompetentnosť, nakoľko popiera reálne možnosti zrušenia záchrankového tendra, ktoré predstavilo hnutie OĽANO.

Marek Krajčí upozorňuje, že ministerstvo zdravotníctva síce ako prvé podalo na Generálnu prokuratúru podnet, avšak v tomto prípade sa jednalo o trestné oznámenie v súvislosti s preskúmaním trestnoprávneho kontextu Výberového konania. „Tento podnet však okrem iného vyžaduje aj dlhé šetrenie stoviek strán dokumentov ,ako aj vypočúvanie podozrivých osôb zo spáchania trestného činu. V prípade, že prokuratúra zistí podozrenie zo spáchania trestného činu, celú vec posunie súdu, ktorý v danej obžalobe následne rozhodne,“vysvetľuje Krajčí s tým, že sa teda jedná o veľmi dlhý proces, na konci ktorého nie je zrušenie tendra ako takého, ale vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti voči zodpovedným, ktorí súťažiacich vyhodnocovali.

Podnet Mareka Krajčího sa týka výhradne výkonu dozoru prokurátora v oblasti verejnej správy, aby v rámci dozoru nad dodržiavaním zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov dosiahol odstránenie porušenia zákonnosti a zrušenia, resp. zmeny nezákonných individuálnych správnych aktov vydaných v rámci Výberového konania. „Inak povedané, cieľom a zmyslom nášho podnetu je, na rozdiel od ostatných, dosiahnutie zrušenia výsledkov Výberového konania v dôsledku jeho nezákonnosti,“ hovorí tieňový minister zdravotníctva za OĽANO Marek Krajčí.

Vzhľadom na spoločenskú dôležitosť predmetu tohto podnetu, ako aj s ohľadom na skutočnosť, že sa prokuratúra s predmetnou vecou zaoberá už v trestnoprávnej rovine, Marek Krajčí zároveň požiadal prokurátora o bezodkladné a prioritné posúdenie a vybavenie tohto podnetu. „Následne bude dôležité, aby nový predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vyhovel protestu, resp. upozorneniu prokurátora, odstránil porušenia zákonnosti a celý tender na záchranky zrušil. Dôležité je preto, aby si ministerka zdravotníctva splnila svoju domácu úlohu a na túto pozíciu navrhla morálne bezúhonného a nezainteresovaného predsedu,“ prízvukuje Krajčí.

Podľa Krajčího najskôr ministerka Kalavská argumentovala, že všetci, ktorí sa ku kauze záchraniek vyjadrujú, neprinášajú reálne riešenia, ako zmanipulovaný tender zrušiť. Následne, keď prišiel reálny a vykonateľný návrh, namiesto toho, aby si ho preštudovala a poradila sa so svojimi právnikmi, svojimi nekompetentnými stanoviskami len mätie verejnosť. „Konanie ministerky sa tak môže javiť ako úsilie o zabetónovanie daného stavu a dláždenie cesty k tomu, aby sa biznis pre dohodnutých ľudí aj napriek malým tančekom úspešne uskutočnil,“ dodáva Marek Krajčí.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program