OĽANO predkladá kľúčový návrh zákona na podporu pracujúcich rodín

Poslankyne hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) Anna Verešová a Veronika Remišová predstavili návrh zákona na podporu rodín.

Veronika Remišová pokladá návrh OĽANO za základ spravodlivej rodinnej politiky na Slovensku. „Nikto z  politických strán, žiadny sociálny minister doteraz neprišiel s týmto návrhom, ktorý by systémovo zmenil nastavenie rodinnej politiky na Slovensku. Vláda nemá odvahu dlhodobo riešiť podporu rodín a rodinná politika nie je pre túto vládu prioritou,“ uviedla Remišová s tým, že v určitom zmysle ide o revolučný návrh, ktorý však do systému prináša spravodlivosť pre matky, ktoré si platia nemocenské poistenie.

Návrh zákona z dielne OĽANO rieši najmä podporu pôrodnosti. Slovensko má jednu z najnižších pôrodností medzi 35 najvyspelejšími krajinami sveta. Rodičia majú menej detí, ako by chceli mať a populácia dramaticky starne. Súčasný systém je nespravodlivý, keďže diskriminuje matky, ktoré si platia nemocenské poistenie. „Rodičovský príspevok je sociálnou dávkou, ktorú by mala poberať každá oprávnená osoba. Avšak matky, ktoré si poctivo platili nemocenské poistenie a dostávajú materské, tento rodičovský príspevok poberať nemôžu,“ zdôraznila Remišová.

Podľa Anny Verešovej súčasná vláda napriek hrozivým prognózam v demografii a v nezvratnom starnutí obyvateľstva problém nerieši. „Členské krajiny EÚ už dávno prijali opatrenia v prorodinnej a pronatalitnej politike s priaznivým efektom. Od vlády je nanajvýš nezodpovedné odkladať prijatie opatrení,“ povedala.

Predkladaný návrh je podľa Verešovej kľúčový z hľadiska prorodinnej politiky. „Ide v ňom o zlepšenie príjmovej situácie rodín po narodení dieťaťa pracujúcim rodičom tak, aby obdobie do jedného roka života dieťaťa bolo pre väčšinu rodín príjmovo výhodnejšie,“ vysvetlila A. Verešová, podľa ktorej sa z nejasných dôvodov v platnom právnom stave obmedzuje súbeh materského a rodičovského príspevku. „Rodičovský príspevok je poskytovaný len vtedy, ak materské je nižšie ako rodičovský príspevok a len v sume rozdielu medzi rodičovským príspevkom a materským,“ doplnila Verešová a uviedla príklad poistenej a nepoistenej ženy, ktorých príjem počas materskej dovolenky môže byť rovnaký, čím vzniká otázka, načo by si ženy mali platiť nemocenské  poistenie, ak sú v konečnom dôsledku diskriminované.

Verešová dodala, že  hnutie OĽANO pripravuje koncepciu modernej rodinnej politiky na Slovensku. „Je najvyšší čas, aby podpora rodín prestala byť vnímaná ako nákladná záťaž pre rozpočet ale skôr príležitosť a investícia do budúcnosti.“

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program