OĽANO predstavilo kandidátov v Prešovskom kraji

Hnutie OĽANO predstavilo kandidátov na zastupiteľov Prešovského samosprávneho kraja a jednotlivých miest a obcí v tomto regióne. Hlavnými prioritami hnutia v prešovskom regióne sú dopravná infraštruktúra, kvalita vzdelávania, nové pracovné miesta, manažment odpadového hospodárstva, či boj s environmentálnymi záťažami.

Predseda vlády SR a člen predsedníctva hnutia OĽANO Eduard Heger pripomenul, že hlavnými charakterovými črtami kandidátov za OĽANO sú už od založenia hnutia poctivosť, odbornosť, odhodlanosť a pracovitosť. „Záleží nám na tom, aby ľudia, ktorí zastupujú občanov boli spomedzi nich, aby rozumeli lokálnym problémom, mali odborné predpoklady na ich riešenie a aby ich politika neskazila. Na základe týchto predpokladov sme vyberali aj kandidátov v prešovskom regióne,“ povedal.

„Od vzniku hnutia podporujeme občianskych kandidátov. Vždy sme hovorili, že nie sú dôležité rozhodnutia straníckych centrál, ale výsledky jednotlivých politikov. Rozhodli sme sa nepostaviť vlastného kandidáta na prešovského župana, aby sme netrieštili pravicové demokratické sily, no do volieb ideme so silným tímom, zloženým zo 42 kandidátov na poslancov Prešovského samosprávneho kraja, zastupujúcich všetkých 13 okresov. Všetko sú to už skúsení ľudia, ktorí sa dlhodobo venujú práci pre svoj región, či už politicky, alebo občiansky,“ informoval predseda poslaneckého klubu OĽANO a kandidát na krajského poslanca za Starú Ľubovňu Michal Šipoš. Podľa neho sú pre OĽANO v Prešovskom kraji prioritné udržanie zamestnanosti, skvalitnenie vzdelávania, zveľadenie dopravnej infraštruktúry a vytvorenie jednotného systému hospodárenia s odpadom.

„Náš kraj je rozlohou druhý najväčší a počtom obyvateľov je dokonca najväčší. Až 9 z trinástich okresov kraja je zaradených medzi tie najmenej rozvinuté na Slovensku. Preto chceme využiť naše skúsenosti na zlepšenie života v prešovskom regióne,“ zdôraznila poslankyňa NR SR a kandidátka na poslankyňu PSK za Kežmarok Jana Majorová Garstková (OĽANO).

„Po rokoch prežitých v Prešovskom kraji už dobre poznáme problémy, ktoré trápia obyvateľov. Ďalšie generácie musia mať vytvorené príležitosti na to, aby si svoju budúcnosť spojili so svojím rodiskom a ostali tu žiť. Mandát poslanca pre nás znamená pokoru, úctu a úprimnosť,“ konštatoval poslanec NR SR a kandidát na poslanca PSK za Prešov Martin Fecko (OĽANO).

„Naším lídrom ste vy, občania Prešovského samosprávneho kraja. Preto sme pripravení slúžiť práve vám a tešíme sa na možnosť pracovať pre vás,“ vyhlásil poslanec NR SR a kandidát na poslanca PSK za Humenné Tomáš Šudík (OĽANO), ktorého priority sú zlepšenie kvality stredného školstva a boj s environmentálnymi záťažami.

Poslankyňa NR SR a predsedníčka dopravnej komisie PSK Zita Pleštinská (OĽANO) vyzdvihla doterajšie výsledky v oblasti rekonštrukcie ciest a mostov, či výstavby nových obchvatov miest. „Rada by som v tejto práci pokračovala, aby občania kraja mali ešte lepšiu dopravnú infraštruktúru,“ povedala.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program