OĽANO si pripomína Európsky deň obetí trestných činov. Obeťami nie sú len poškodení, ale aj ich príbuzní, hovorí Anna Verešová

Včera sme si na Slovensku pripomenuli jeden rok od vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej a dnes si v celej Európe pripomíname Deň obetí trestných činov. Obidva dni spolu úzko súvisia. Obeťami dvojnásobnej úkladnej vraždy sú totiž aj Jánovi rodičia, Martinina mama, a taktiež ich súrodenci.

Predsedníčka Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Anna Verešová si myslí, že aj rodičia a súrodenci zavraždených Jána a Martiny sú obeťami trestného činu. „Oni totiž neustále, denne, opakovane prežívajú vraždu svojich najbližších. Už celý rok. A bude to tak, kým budú žiť.  Za všetkých to vyjadrila Mária – Jánova sestra. Pár dní po vražde povedala, že guľku priamo do srdca dostala celá ich rodina a že všetci tak trochu zomreli,“ uviedla Verešová.

Podľa poslankyne za OĽANO sa ochrane práv obetí zločinov u nás venovala vždy menšia pozornosť ako ochrane práv tých, ktorí trestné činy spáchali. „Pred rokom však bol konečne aj na Slovensku prijatý Zákon o obetiach trestných činov, ktorý významne posilnil postavenie obetí trestných činov v trestnom konaní. Patrili sme síce k posledným štátom v rámci EÚ, ktoré prijali takúto osobitnú právnu úpravu, ale je potrebné povedať, že sme ho schválili jednohlasne všetkými hlasmi prítomných poslancov,“ pripomenula Verešová s tým, že zákon o obetiach trestných činov komplexne upravuje práva obetí trestných činov, odškodňovanie obetí násilných trestných činov a mechanizmus podpory subjektov poskytujúcich pomoc obetiam trestných činov. „Obete trestných činov majú podľa tohto zákona právo na právnu pomoc, právo na ochranu pred sekundárnym násilím ďalšími subjektmi, a tiež právo na finančné odškodnenie. Obete zločinov, medzi ktorých patria podľa nového zákona aj príbuzní, musia dostať odbornú pomoc a všetky potrebné služby. Aj na príklade príbuzných Jána a Martiny je vidieť ako veľmi je to potrebné,“ pokračovala A. Verešová.

V deň obetí trestných činov sa po celej Európe organizujú rôzne akcie a podujatia. Anna Verešová na včerajšej odbornej konferencii, ktorú organizovalo Ministerstvo spravodlivosti SR spolu s organizáciou Pomoc obetiam násilia pripomenula, že na Slovensku sa tento deň bude navždy spájať s vraždou dvoch mladých ľudí. „Odborníci hovorili o skúsenostiach z prvého roku účinnosti Zákona o obetiach trestných činov. Je dôležité, aby obete dostali odbornú pomoc a podporné služby včas, bezodkladne. K tomu by mali slúžiť spoločné tímy právnikov, psychológov a sociálnych pracovníkov,“ uzavrela Verešová.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program