OĽANO vyzýva rezorty zdravotníctva a financií, aby urýchlene dofinancovali zdravotníctvo

Hnutie OĽANO minulý rok v októbri, hneď po zverejnení rozpočtu pre zdravotníctvo, varovalo ministerstvo zdravotníctva, že v roku 2019 nebude v rezorte dostatok financií, nakoľko na jeho príjmovej strane neboli zohľadnené všetky plánované výdavky. Výpadok sme vtedy vyčíslili na 160 miliónov eur. Nakoniec ministerstvo financií čiastočne uznalo naše argumenty a rozpočet pre zdravotníctvo navýšilo o 55 miliónov eur.

Po 1. kvartáli roku 2019 je však jasné, že do zdravotníctva bude musieť ísť aj zvyšných 100 miliónov eur. Poisťovne totiž nemajú z čoho vykryť nemocniciam dopad sociálneho balíčka a náklady na rekreačné poukazy. Tie preto avizujú poisťovniam vypovedanie zmlúv a následne by dali celú vec prešetriť aj Ústavnému súdu. Ten im už v minulosti dal za pravdu. Nové legislatívne zmeny totiž s dopadom na hospodárenie nemocníc musia byť v rozpočte pokryté zvýšenými príjmami poisťovní.

V čase, keď má naša vláda v kase rekordné príjmy od obyvateľov, znížila svoj príspevok za poistencov štátu na rekordné minimum a financovanie zdravotníctva robí opäť nepredvídateľným. To nemocniciam neumožňuje dobre hospodáriť, znemožňuje ich investície do obnovy a rozvoja, nakoľko musia aj tento rok opäť zápasiť o svoje prežitie.

Hnutie OĽANO vyzýva ministerku zdravotníctva a ministerstvo financií, aby zdravotníctvo urýchlene dofinancovali a pre budúci rok v súlade zo svojimi záväzkami v rozpočte vykrylo všetky náklady na riadne zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti na základe prijatej platnej legislatívy.” 

Marek Krajčí, tieňový minister zdravotníctva za OĽANO

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program