Platy v školstve neporástli všetkým zamestnancom. Niektorým naopak hrozí ich zníženie

Napriek veľkolepému ohlasovaniu zvyšovania platov v školstve, mzdy po 1. januári 2019 nenarástli všetkým zamestnancom. Niektorí zástupcovia samosprávy ich zamestnancom prerozdelili tak, že im priznajú iba základný plat a znížia alebo odoberú osobný príplatok, aj keď na to nie je žiadny dôvod. Reálne tak zamestnanci v školstve môžu dostať ešte menej, ako mali pred avizovaným zvyšovaním miezd, ktoré neustále opakovala ministerka Martina Lubyová.

Tieňový minister školstva za hnutie OĽANO Miroslav Sopko upozorňuje, že vôbec nejde o nový jav a aj v minulosti sa pri zvyšovaní platových tabuliek opakovalo takéto nemorálne jednanie. „Takéto praktiky jednoznačne odsudzujem. Obzvlášť preto, lebo osobný príplatok slúži na ocenenie osobných schopností, dosahovaných pracovných výsledkov alebo za vykonávanie práce nad rámec pracovných povinností. Je to dôležitý motivačný nástroj, ktorý je kľúčom k často opakovanej mantre o zvyšovaní kvality našich škôl,“ vyjadril sa Sopko, ktorý tiež nevidí riešenie v pokračovaní sporu medzi odborármi a predstaviteľmi ZMOS-u o tom, kto pochybil. „Nikdy nemôžeme vylúčiť ani zlyhanie jednotlivcov, ktoré ak sa prehliadnu, môžu sa vyvinúť do systémových zlyhaní. Podstatou tohto javu je totiž neustály, no legitímny boj o zvyšovanie platových taríf, v ktorých stále zaostávame za vyspelými krajinami sveta. Riešením ale nie je hádzanie celej zodpovednosti zo štátu na samosprávu, ktorá by to mala „vykryť“ z rastúceho výnosu podielových daní,“ pokračoval M. Sopko.

Riešením je podľa Sopka zabezpečenie rastu celkového objemu mzdových prostriedkov, teda zvýšenie prítoku skutočných peňazí do rozpočtov škôl. „Nestačí si zabezpečiť väčšie a kvalitnejšie auto, pokiaľ nemáme na palivo. Pri normatívnom spôsobe financovania by mala vláda zabezpečiť, aby sa pri jeho stanovení počítalo s prostriedkami na osobné príplatky najmenej v priemernej výške 25% tarifných platov,“ dodáva Sopko s tým, že pohyblivé zložky platu musia byť vnímané ako nevyhnutný nástroj k zvyšovaniu motivácie a profesionality, teda aj k rastu kvality odvedenej práce.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program