Pod vedením SNS sa likviduje jedna z najuznávanejších odborných inštitúcií

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie je významným vedeckým pracoviskom, ktorý si získal autoritu aj za hranicami. Vo výskumnom ústave v poslednej dobe vznikli podozrenia zo zlého riadenia ústavu a likvidácie vedecko-výskumných kapacít.

Pracovníci sa 12. októbra minulého roku obrátili na ministerku školstva Martinu Lubyovú listom, no tá ich žiadosť doteraz neriešila. Situácia vyústila do krízového stavu, z ústavu v súčasnosti podáva výpovede 25 ľudí, vrátane zamestnancov Detského centra, ktoré poskytuje starostlivosť mnohým deťom so špeciálnymi potrebami.

Predsedníčka poslaneckého klubu OĽANO Veronika Remišová, ktorá sa stretla s oboma stranami sporu, upozornila, že zamestnanci hovoria o šikane, porušovaní práv zamestnancov či nekompetentnom riadení. Takisto tvrdí, že hromadný odchod zamestnancov v zásade znamená  postupné znefunkčnenie ústavu. „Na poslaneckom prieskume, sme sa pýtali na situáciu vo Výskumnom ústave, ale aj detskom centre, vyžiadali sme si správy za posledné tri roky a stanovisko ministerky školstva. Takisto budeme žiadať ďalšie dokumenty týkajúce sa manažmentu, štatútu, výskumných úloh, ako aj pracovnoprávnych vzťahov.“

Remišová tiež uviedla, že na jednej strane ministerka Lubyová hovorí o fínskom modeli a inklúzii detí so špeciálnymi potrebami, na druhej strane pod jej vedením a pod vedením nominanta SNS sa likviduje jedna z najuznávanejších odborných inštitúcií v tejto oblasti. „Vedecké renomé sa buduje roky, samotný ústav má vyše 50-ročnú históriu, a preto dôrazne žiadame ministerku Lubyovú, aby tuto situáciu okamžite riešila,“ dodala Remišová.

„Pokladám za kľúčové, aby sa ministerka školstva Martina Lubyová vyjadrila k vzniknutej situácii,“ uviedol tieňový minister školstva, vedy, výskumu a športu Miroslav Sopko. „Ak sa chystáme robiť konkrétne systémové opatrenia a zmeny v procese výchovy a vzdelávania, je nemysliteľné, aby takáto dôležitá inštitúcia bola znefunkčnená chybami, ktoré sa objavujú pri jej vedení,“ pokračoval Sopko s tým, že „keď hovoríme o včasnej intervencii, ako o trende, v tomto prípade by mala zasiahnuť intervencia samotného ministerstva. A čím skôr, tým lepšie. Zároveň je to výzva pre nás všetkých, aby sme si uvedomili, akou významnou inštitúciou je pre našu spoločnosť Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie,“ vyjadril sa Sopko.

Bývalá vedecká pracovníčka VÚDPaP Janka Šípošová pripomenula, že ústav založili ľudia, ktorí sú považovaní za „otcov“ slovenskej psychológie. „Na činnosti ústavu sa podieľali najvýznamnejší československí psychológovia, a bol ojedinelý v strednej, ba v celej Európe,“ uviedla bývalá poslankyňa NR SR za OĽANO Janka Šípošová a pokračovala: „Nechápem, prečo sme sa dostali do situácie, že musíme tolerovať to, ako si jednotlivé koaličné strany rozdelia sféry vplyvu. Súčasné vedenie ústavu nemá nič spoločné s psychológiou a ani s vedou. Ministerka školstva Martina Lubyová je vedecká pracovníčka, bolo to jej povolanie. Nechápem, ako sa môže dištancovať od vzniknutej situácie slovami, že ide o pracovno-právne vzťahy či spory medzi jednotlivými zamestnancami a vedením,“ uzavrela Šípošová.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program